import sql-ledger 2.4.4
[freeside.git] / sql-ledger / sql-ledger / locale / cz / pos
1 $self{texts} = {
2   'Account'                     => 'Úèet',
3   'Continue'                    => 'Pokraèování',
4   'Credit Limit'                => 'Úvìrový limit',
5   'Currency'                    => 'Mìna',
6   'Customer'                    => 'Odbìratel',
7   'Delete'                      => 'Vymazat',
8   'Description'                 => 'Popis',
9   'Exchange Rate'               => 'Mìnový kurz',
10   'From'                        => 'z',
11   'Language'                    => 'Jazyk',
12   'Number'                      => 'Èíslo',
13   'Open'                        => 'Otevøené',
14   'Paid'                        => 'Zaplaceno',
15   'Price'                       => 'Cena',
16   'Qty'                         => 'Mno¾ství',
17   'Record in'                   => 'Zaúètovat do',
18   'Remaining'                   => 'Zbývá',
19   'Screen'                      => 'Na obrazovku',
20   'Source'                      => 'Zdroj',
21   'Subtotal'                    => 'Mezisouèet',
22   'To'                          => 'do',
23   'Total'                       => 'Celkem',
24   'Unit'                        => 'Jednotka',
25 };
26
27 $self{subs} = {
28   'add'                         => 'add',
29   'display_row'                 => 'display_row',
30   'edit'                        => 'edit',
31   'form_footer'                 => 'form_footer',
32   'form_header'                 => 'form_header',
33   'lookup_partsgroup'           => 'lookup_partsgroup',
34   'openinvoices'                => 'openinvoices',
35   'post'                        => 'post',
36   'print'                       => 'print',
37   'print_form'                  => 'print_form',
38   'print_options'               => 'print_options',
39   'receipts'                    => 'receipts',
40   'pokraèování'                 => 'continue',
41   'vymazat'                     => 'delete',
42   'post'                        => 'post',
43   'print'                       => 'print',
44   'update'                      => 'update',
45 };
46
47 1;