fix ticketing system error on bootstrap of new install
[freeside.git] / rt / devel /
2016-09-24 Ivan Kohlerrt 4.2.13 ticket#13852
2015-07-26 Ivan KohlerMerge branch 'master' of git.freeside.biz:/home/git...
2015-07-10 Mark WellsMerge branch 'master' of git.freeside.biz:/home/git...
2015-07-10 Ivan Kohlermerge RT 4.2.11 and Header changes to disable RT javasc...
2015-07-10 Ivan KohlerRT 4.2.11, ticket#13852
2015-06-13 Ivan KohlerMerge branch 'master' of git.freeside.biz:/home/git...
2015-06-12 Ivan Kohlerrt 4.0.23
2014-09-16 Ivan KohlerMerge branch 'master' of git.freeside.biz:/home/git...
2014-09-16 Ivan KohlerRT 4.0.22
2014-03-06 Ivan KohlerMerge branch 'master' of https://github.com/jgoodman...
2014-02-26 Ivan KohlerRT 4.0.19
2013-07-03 Ivan KohlerMerge branch 'master' of git.freeside.biz:/home/git...
2013-06-04 Ivan KohlerRT 4.0.13
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-1' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-3' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-2' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-5' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-4' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-6' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-9' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-8' of https://github.com/gjones2...
2012-12-20 Ivan KohlerMerge branch 'patch-7' of https://github.com/gjones2...
2012-12-12 Ivan Kohlerrt 4.0.8
2012-07-09 Ivan KohlerMerge branch 'master' of git.freeside.biz:/home/git...
2012-07-02 Ivan KohlerMerge branch 'master' of git.freeside.biz:/home/git...
2012-06-30 Ivan Kohlermerging RT 4.0.6
2012-04-24 Ivan Kohlerfirst pass RT4 merge, RT#13852