add -t flag to bulk void for payment type, RT#73413
[freeside.git] / bin / bulk_void
2016-11-15 Ivan Kohleradd -t flag to bulk void for payment type, RT#73413
2016-11-15 Ivan Kohleradd -t flag to bulk void for payment type, RT#73413
2016-08-18 Ivan Kohlerlocalize header / merge github#56
2016-08-18 Ivan KohlerMerge branch 'github/pr/57'
2016-08-18 Ivan KohlerMerge branch 'github/pr/55_reprise'
2016-05-10 Mark Wellsbulk void script, #42360