fix DBI connection, RT#39250
[freeside.git] / FS / bin / freeside-cdr-asterisk_sql
2015-12-15 Ivan Kohlerfix DBI connection, RT#39250
2015-12-10 Ivan Kohlerdon't auto-add the column under non-mysql, RT#39250
2015-12-09 Ivan Kohlerfix DBI connection string, RT#39250
2015-12-02 Ivan Kohlerbetter name, RT#39250