This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r2523,
[freeside.git] / sql-ledger / templates / Estonian-purchase_order.html
1 <head>\r
2   <title>Ostutellimus</title>\r
3 </head>\r
4 \r
5 <body bgcolor=ffffff>\r
6 \r
7 <table width=100%>\r
8 <tr valign=bottom>\r
9   <td width=10>&nbsp;</td>\r
10   <td>\r
11   \r
12   <table width=100%>\r
13   <tr>\r
14     <td>\r
15       <h4>\r
16       <%company%>\r
17       <br><%address%>\r
18       </h4>\r
19     </td>\r
20 \r
21     <td align=right>\r
22       <h4>\r
23       Tel: <%tel%>\r
24       <br>Fax: <%fax%>\r
25       </h4>\r
26     </td>\r
27   </tr>\r
28 \r
29   <tr>\r
30     <th colspan=3>\r
31       <h4>O S T U T E L L I M U S</h4>\r
32     </th>\r
33   </tr>\r
34 \r
35   </table>\r
36 \r
37 \r
38   <table width=100% callspacing=0 cellpadding=0>\r
39     \r
40   <tr>\r
41     <td align=right>\r
42     <table>\r
43     <tr>\r
44       <th align=right>Tellimuse Kpv</th><td width=10>&nbsp;</td><td><%orddate%></td>\r
45     </tr>\r
46   \r
47     <tr>\r
48       <th align=right>Required by</th><td width=10>&nbsp;</td><td><%reqdate%></td>\r
49     </tr>\r
50 \r
51     <tr>\r
52       <th align=right>Number</th><td>&nbsp;</td><td><%ordnumber%></td></tr>\r
53     </tr>\r
54   \r
55     <tr>\r
56       <td>&nbsp;</td>\r
57     </tr>\r
58     </td>\r
59     </table>\r
60   </tr>\r
61 \r
62   <tr>\r
63     <td>\r
64     <table width=100%>\r
65     <tr bgcolor=000000>\r
66       <th align=left><font color=ffffff>To:</th>\r
67     </tr>\r
68 \r
69     <tr>\r
70       <td><%name%>\r
71       <br><%addr1%>\r
72       <br><%addr2%>\r
73       <br><%addr3%>\r
74       <br><%addr4%>\r
75       </td>\r
76     </tr>\r
77     </table>\r
78     </td>\r
79   </tr>\r
80 \r
81   <tr>\r
82     <td>&nbsp;</td>\r
83   </tr>\r
84   \r
85   <tr>\r
86     <td>\r
87     <table width=100%>\r
88     <tr bgcolor=000000>\r
89 <!--      <th align=right><font color=ffffff>No.</th>  -->\r
90       <th align=left><font color=ffffff>Number</th>\r
91       <th align=left><font color=ffffff>Description</th>\r
92       <th><font color=ffffff>Qt'y</th>\r
93       <th>&nbsp;</th>\r
94       <th><font color=ffffff>Price</th>\r
95       <th><font color=ffffff>Amount</th>\r
96     </tr>\r
97 \r
98 <%foreach number%>\r
99     <tr valign=top>\r
100 <!--      <td align=right><%runningnumber%>.</td>\r
101 adjust the colspan if you include this to shift subtotal one to the right\r
102 -->\r
103       <td><%number%></td>\r
104       <td><%description%></td>\r
105       <td align=right><%qty%></td>\r
106       <td><%unit%></td>\r
107       <td align=right><%sellprice%></td>\r
108       <td align=right><%linetotal%></td>\r
109     </tr>\r
110 <%end number%>\r
111 \r
112     <tr>\r
113       <td colspan=6><hr noshade></td>\r
114     </tr>\r
115     \r
116     <tr>\r
117       <th colspan=4 align=right>Vahesumma</th>\r
118       <td colspan=2 align=right><%subtotal%></td>\r
119     </tr>\r
120 \r
121 <%foreach tax%>\r
122     <tr>\r
123       <th colspan=4 align=right><%taxdescription%> @ <%taxrate%> %</th>\r
124       <td colspan=2 align=right><%tax%></td>\r
125     </tr>\r
126 <%end tax%>\r
127 \r
128     <tr>\r
129       <td colspan=2>&nbsp;</td>\r
130       <td colspan=4><hr noshade></td>\r
131     </tr>\r
132 \r
133     <tr>\r
134       <td colspan=2>Maksetähtaeg <b><%terms%></b> tööpäeva</td>\r
135       <th colspan=2 align=right>Kokku</th>\r
136       <th colspan=2 align=right><%total%></th>\r
137     </tr>\r
138 \r
139     <tr>\r
140       <td>&nbsp;</td>\r
141     </tr>\r
142 \r
143     </table>\r
144     </td>\r
145   </tr>\r
146 \r
147 <tr>\r
148   <td>\r
149   <table width=100%>\r
150     <tr valign=top>\r
151 <%if notes%>\r
152       <td>Märkused</td>\r
153       <td><pre><%notes%></pre></td>\r
154 <%end notes%>\r
155       <td align=right>\r
156       Kõik hinnad: <b><%currency%></b>\r
157       <br><%shippingpoint%>\r
158       </td>\r
159     </tr>\r
160 \r
161   </table>\r
162   </td>\r
163 </tr>\r
164 \r
165 <tr><td>&nbsp;</td></tr>\r
166   \r
167 <tr>\r
168   <td>\r
169   <table width=100%>\r
170   <tr valign=top>\r
171     <td><font size=-3>\r
172     Maksetähtaeg <%terms%> päeva alates arve kuupäevast.\r
173     Intress tasumata summadelt on 1.5% kuus kuni arve täeliku tasumiseni.\r
174  Tagastatud toodetele kehtib 10% tagastamistasu. Enne toodete tagastamist on vajalik\r
175 <%company%> nõusolek. Tagastavad tooted peavad olema makstud ning kindlustatud,\r
176 <%company%> ei vastuta transpordi käigus tekkinud kahjude eest.\r
177     </font>\r
178     </td>\r
179     <td width=150>\r
180     X <hr noshade>\r
181     </td>\r
182   </tr>\r
183   </table>\r
184   </td>\r
185 </tr>\r
186 \r
187 </table>\r
188 \r
189 </td>\r
190 </tr>\r
191 </table>\r
192 \r
193 </body>\r
194 </html>\r
195 \r