import sql-ledger 2.4.4
[freeside.git] / sql-ledger / sql-ledger / locale / se / ic
1 $self{texts} = {
2   'Accounting Menu'             => 'Konto-meny',
3   'Active'                      => 'Aktiv',
4   'Add'                         => 'Lägg til',
5   'Add Assembly'                => 'Ny sammansätting',
6   'Add Part'                    => 'Ny vara',
7   'Add Purchase Order'          => 'Ny inköpsorder',
8   'Add Sales Order'             => 'Ny säljorder',
9   'Add Service'                 => 'Ny tjänst',
10   'Address'                     => 'Adress',
11   'Amount'                      => 'Belopp',
12   'Apr'                         => 'apr',
13   'April'                       => 'april',
14   'Assemblies'                  => 'Sammansättningar',
15   'Assemblies restocked!'       => 'Sammansättningar åter i lager',
16   'Attachment'                  => 'Bilaga',
17   'Aug'                         => 'aug',
18   'August'                      => 'augusti',
19   'BOM'                         => 'BOM',
20   'Bcc'                         => 'Bcc',
21   'Bin'                         => 'Antal i lager',
22   'COGS'                        => 'Inköp',
23   'Cannot delete item!'         => 'Kan inte radera vara',
24   'Cannot stock assemblies!'    => 'Kan lagerföra sammansättningar',
25   'Cash'                        => 'Kontant',
26   'Cc'                          => 'Kopia',
27   'Closed'                      => 'Avslutad',
28   'Contact'                     => 'Kontakt',
29   'Continue'                    => 'Fortsätt',
30   'Copies'                      => 'Kopior',
31   'Curr'                        => 'Val',
32   'Currency'                    => 'Valuta',
33   'Customer'                    => 'Kund',
34   'Customer not on file!'       => 'Kund finns ej',
35   'Date'                        => 'Datum',
36   'Dec'                         => 'dec',
37   'December'                    => 'december',
38   'Delete'                      => 'Radera',
39   'Delivery Date'               => 'Leveransdatum',
40   'Description'                 => 'Beskrivning',
41   'Drawing'                     => 'Ritning',
42   'E-mail'                      => 'E-Post',
43   'E-mail address missing!'     => 'E-Postadress saknas',
44   'Edit Assembly'               => 'Redigera sammansättning',
45   'Edit Part'                   => 'Redigera vara',
46   'Edit Service'                => 'Redigera tjänster',
47   'Employee'                    => 'Anställd',
48   'Expense'                     => 'Utgift',
49   'Extended'                    => 'Utökad',
50   'Fax'                         => 'Fax',
51   'Feb'                         => 'Feb',
52   'February'                    => 'Februari',
53   'From'                        => 'Från',
54   'Image'                       => 'Bild',
55   'In-line'                     => 'In-line',
56   'Include in Report'           => 'Inkludera i rapport',
57   'Individual Items'            => 'Individuella enheter',
58   'Inventory'                   => 'Lager',
59   'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'Lagerkvantitet måste vara noll innan du kan sätta sammansättningen som utgången!',
60   'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'Lagerkvantitet måste vara noll innan du kan sätta varan som utgången!',
61   'Invoice'                     => 'Faktura',
62   'Invoice Date missing!'       => 'Fakturadatum saknas',
63   'Invoice Number'              => 'Fakturanummer',
64   'Invoice Number missing!'     => 'Fakturanummer saknas',
65   'Item deleted!'               => 'Vara raderad',
66   'Item not on file!'           => 'Varan finns inte i databasen',
67   'Jan'                         => 'Jan',
68   'January'                     => 'Januari',
69   'Jul'                         => 'Jul',
70   'July'                        => 'Juli',
71   'Jun'                         => 'Jun',
72   'June'                        => 'Juni',
73   'Line Total'                  => 'Antal rader',
74   'Link Accounts'               => 'Koppla konton',
75   'List Price'                  => 'Inköpspris',
76   'Make'                        => 'Skapa',
77   'Mar'                         => 'Mar',
78   'March'                       => 'Mars',
79   'May'                         => 'Maj',
80   'May '                        => 'Maj',
81   'Message'                     => 'Meddelande',
82   'Microfiche'                  => 'Microfiche',
83   'Model'                       => 'Modell',
84   'Name'                        => 'Namn',
85   'No.'                         => 'Rad',
86   'Notes'                       => 'Anmärkningar',
87   'Nov'                         => 'Nov',
88   'November'                    => 'November',
89   'Number'                      => 'Nummer',
90   'Number missing in Row'       => 'Nummer saknas i rad',
91   'Obsolete'                    => 'Utgången',
92   'Oct'                         => 'Okt',
93   'October'                     => 'Oktober',
94   'On Hand'                     => 'I lager',
95   'Open'                        => 'Öppen',
96   'Order Date missing!'         => 'Orderdatum saknas',
97   'Order Number'                => 'Ordernummer',
98   'Order Number missing!'       => 'Ordernummer saknas',
99   'Orphaned'                    => 'Fristående',
100   'PDF'                         => 'PDF',
101   'Packing List'                => 'Packsedel',
102   'Packing List Date missing!'  => 'Packsedelsdatum saknas',
103   'Packing List Number missing!' => 'Packsedelsnummer saknas',
104   'Part'                        => 'Vara',
105   'Parts'                       => 'Varor',
106   'Phone'                       => 'Telefon',
107   'Postscript'                  => 'Postscript',
108   'Price'                       => 'Pris',
109   'Project'                     => 'Projekt',
110   'Purchase Order'              => 'Inköpsorder',
111   'Purchase Orders'             => 'Inköpsordrar',
112   'Qty'                         => 'Antal',
113   'ROP'                         => 'Efterbeställning vid',
114   'Recd'                        => 'Mottagen',
115   'Required by'                 => 'Beställt den',
116   'Sales Invoice'               => 'Säljfaktura',
117   'Sales Order'                 => 'Säljorder',
118   'Sales Orders'                => 'Säljordrar',
119   'Save'                        => 'Spara',
120   'Save as new'                 => 'Spara som ny',
121   'Screen'                      => 'Skärm',
122   'Select from one of the items below' => 'Välj en artikel nedan',
123   'Select from one of the names below' => 'Välj ett av namnen nedan',
124   'Sell Price'                  => 'Försäljningspris',
125   'Sep'                         => 'Sep',
126   'September'                   => 'September',
127   'Service'                     => 'Tjänster',
128   'Services'                    => 'Tjänster',
129   'Ship'                        => 'Skicka',
130   'Ship to'                     => 'Skicka till',
131   'Short'                       => 'Kort',
132   'Stock Assembly'              => 'Lagersammansättning',
133   'Subject'                     => 'Ämne',
134   'Subtotal'                    => 'Subtotal',
135   'Tax'                         => 'Moms',
136   'To'                          => 'Till',
137   'Top Level'                   => 'Toppnivå',
138   'Unit'                        => 'Enhet',
139   'Unit of measure'             => 'Måttenhet',
140   'Update'                      => 'Uppdatera',
141   'Updated'                     => 'Uppdaterad',
142   'Vendor'                      => 'Leverantör',
143   'Vendor Invoice'              => 'Inköpsfaktura',
144   'Vendor not on file!'         => 'Leverantör finns ej',
145   'Weight'                      => 'Vikt',
146   'What type of item is this?'  => 'Vilken typ av artikel är detta?',
147   'days'                        => 'dagar',
148 };
149
150 $self{subs} = {
151   'acc_menu'                    => 'acc_menu',
152   'add'                         => 'add',
153   'add_assembly'                => 'add_assembly',
154   'add_labor_overhead'          => 'add_labor_overhead',
155   'add_part'                    => 'add_part',
156   'add_service'                 => 'add_service',
157   'assembly_row'                => 'assembly_row',
158   'calc_markup'                 => 'calc_markup',
159   'check_customer'              => 'check_customer',
160   'check_form'                  => 'check_form',
161   'check_vendor'                => 'check_vendor',
162   'continue'                    => 'continue',
163   'create_form'                 => 'create_form',
164   'customer_details'            => 'customer_details',
165   'customer_row'                => 'customer_row',
166   'delete'                      => 'delete',
167   'display'                     => 'display',
168   'display_form'                => 'display_form',
169   'display_row'                 => 'display_row',
170   'e_mail'                      => 'e_mail',
171   'edit'                        => 'edit',
172   'edit_assemblyitem'           => 'edit_assemblyitem',
173   'form_footer'                 => 'form_footer',
174   'form_header'                 => 'form_header',
175   'generate_report'             => 'generate_report',
176   'invoicetotal'                => 'invoicetotal',
177   'item_selected'               => 'item_selected',
178   'link_part'                   => 'link_part',
179   'list_assemblies'             => 'list_assemblies',
180   'makemodel_row'               => 'makemodel_row',
181   'menubar'                     => 'menubar',
182   'name_selected'               => 'name_selected',
183   'new_item'                    => 'new_item',
184   'parts_subtotal'              => 'parts_subtotal',
185   'post_as_new'                 => 'post_as_new',
186   'print'                       => 'print',
187   'print_form'                  => 'print_form',
188   'print_options'               => 'print_options',
189   'purchase_order'              => 'purchase_order',
190   'quotation'                   => 'quotation',
191   'restock_assemblies'          => 'restock_assemblies',
192   'rfq'                         => 'rfq',
193   'sales_order'                 => 'sales_order',
194   'save'                        => 'save',
195   'save_as_new'                 => 'save_as_new',
196   'search'                      => 'search',
197   'section_menu'                => 'section_menu',
198   'select_item'                 => 'select_item',
199   'select_name'                 => 'select_name',
200   'send_email'                  => 'send_email',
201   'ship_to'                     => 'ship_to',
202   'stock_assembly'              => 'stock_assembly',
203   'update'                      => 'update',
204   'validate_items'              => 'validate_items',
205   'vendor_details'              => 'vendor_details',
206   'vendor_row'                  => 'vendor_row',
207   'ny_sammansätting'            => 'add_assembly',
208   'add_labor/overhead'          => 'add_labor/overhead',
209   'ny_vara'                     => 'add_part',
210   'ny_tjänst'                   => 'add_service',
211   'fortsätt'                    => 'continue',
212   'radera'                      => 'delete',
213   'redigera_sammansättning'     => 'edit_assembly',
214   'redigera_vara'               => 'edit_part',
215   'redigera_tjänster'           => 'edit_service',
216   'spara'                       => 'save',
217   'spara_som_ny'                => 'save_as_new',
218   'uppdatera'                   => 'update',
219 };
220
221 1;