import sql-ledger 2.4.4
[freeside.git] / sql-ledger / sql-ledger / locale / ct / login
1 $self{texts} = {
2   'Company'                     => 'Empresa',
3   'Continue'                    => 'Continuar',
4   'Incorrect Dataset version!'  => 'Versió Incorrecta del Conjunt de Dades!',
5   'Incorrect Password!'         => 'Contrasenya no Vàlida!',
6   'Login'                       => 'Entrar',
7   'Name'                        => 'Nom',
8   'Password'                    => 'Contrasenya',
9   'Version'                     => 'Versió',
10   'You did not enter a name!'   => 'No heu entrat cap nom!',
11   'is not a member!'            => 'no és membre!',
12 };
13
14 $self{subs} = {
15   'login'                       => 'login',
16   'login_screen'                => 'login_screen',
17   'logout'                      => 'logout',
18   'selectdataset'               => 'selectdataset',
19   'entrar'                      => 'login',
20 };
21
22 1;