index all dates
[freeside.git] / rt / lib / RT / I18N / cs.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: RT 3.8.x\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2010-04-27 03:03+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2010-07-15 15:35+0000\n"
8 "Last-Translator: Václav Ovsík <vaclav.ovsik@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-27 19:45+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
15
16 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264
17 msgid " (no pubkey!)"
18 msgstr ""
19
20 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267
21 msgid " (untrusted!)"
22 msgstr ""
23
24 #: share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:77 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
25 msgid "#"
26 msgstr "#"
27
28 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:49 share/html/Ticket/Display.html:54
29 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject)
30 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
31 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
32 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
33 msgid "#%1: %2"
34 msgstr "#%1: %2"
35
36 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
37 #. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
38 msgid "%1 #%2"
39 msgstr "%1 #%2"
40
41 #: lib/RT/Date.pm:369
42 #. ($s, $time_unit)
43 msgid "%1 %2"
44 msgstr "%1 %2"
45
46 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:1769
47 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
48 msgid "%1 %2 %3"
49 msgstr "%1 %2 %3"
50
51 #: lib/RT/Date.pm:609
52 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
53 msgid "%1 %2 %3 %4"
54 msgstr "%1 %3.%2.%4"
55
56 #: lib/RT/Date.pm:624
57 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
58 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
59 msgstr ""
60
61 #: lib/RT/Date.pm:621
62 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
63 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
64 msgstr "%1 %3.%2.%7 %4:%5:%6"
65
66 #: lib/RT/Record.pm:1717 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:734 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:777
67 #. ($cf->Name, $new_content)
68 #. ($field, $self->NewValue)
69 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
70 msgid "%1 %2 added"
71 msgstr "%1 %2 přidán"
72
73 #: lib/RT/Date.pm:366
74 #. ($s, $time_unit)
75 msgid "%1 %2 ago"
76 msgstr "- %1 %2"
77
78 #: lib/RT/Record.pm:1724 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:741
79 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
80 #. ($field, $self->OldValue, $self->NewValue)
81 msgid "%1 %2 changed to %3"
82 msgstr "%1 %2 změněno na %3"
83
84 #: lib/RT/Record.pm:1721 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:737 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:783
85 #. ($cf->Name, $old_content)
86 #. ($field, $self->OldValue)
87 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
88 msgid "%1 %2 deleted"
89 msgstr "%1 %2 smazán"
90
91 #: share/html/Widgets/SavedSearch:139
92 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
93 msgid "%1 %2 deleted."
94 msgstr "%1 %2 smazán."
95
96 #: NOT FOUND IN SOURCE
97 msgid "%1 %2 renamed to %3."
98 msgstr "%1 %2 přejmenován na %3."
99
100 #: share/html/Widgets/SavedSearch:129
101 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
102 msgid "%1 %2 saved."
103 msgstr "%1 %2 uložen."
104
105 #: share/html/Widgets/SavedSearch:113
106 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
107 msgid "%1 %2 updated."
108 msgstr ""
109
110 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:66
111 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
112 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
113 msgid "%1 %2 with template %3"
114 msgstr "%1 %2 se vzorem %3"
115
116 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86
117 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
118 msgid "%1 (%2) by %3"
119 msgstr "%1 (%2) vytvořil %3"
120
121 #: share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:123 share/html/Ticket/Update.html:70 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/Tools/MyDay.html:68
122 #. (loc($Ticket->Status()))
123 #. (loc($TicketObj->Status))
124 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
125 #. (loc($Ticket->Status))
126 msgid "%1 (Unchanged)"
127 msgstr "%1 (Nezměněn)"
128
129 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
130 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
131 msgid "%1 (from pane %2)"
132 msgstr ""
133
134 #: bin/rt-crontool:364
135 #. ("--log")
136 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
137 msgstr ""
138
139 #: bin/rt-crontool:339 bin/rt-crontool:346 bin/rt-crontool:352
140 #. ("--search-arg", "--search")
141 #. ("--condition-arg", "--condition")
142 #. ("--action-arg", "--action")
143 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
144 msgstr "%1 - argument k předání %2"
145
146 #: bin/rt-crontool:366
147 #. ("--verbose")
148 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
149 msgstr "%1 - Výstupní stav jde do STDOUT"
150
151 #: NOT FOUND IN SOURCE
152 msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
153 msgstr "%1 - Zadejte id vzoru, který chcete použít"
154
155 #: bin/rt-crontool:358
156 #. ("--transaction")
157 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
158 msgstr "%1 - Zadejte, zda chcete použít transakci 'first', 'last' nebo 'all'"
159
160 #: bin/rt-crontool:355
161 #. ("--template")
162 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
163 msgstr ""
164
165 #: bin/rt-crontool:349
166 #. ("--action")
167 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
168 msgstr "%1 - Jaký akční modul chcete použít"
169
170 #: bin/rt-crontool:361
171 #. ("--transaction-type")
172 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
173 msgstr "%1 - Zadejte čárkami oddělený seznam typů transakcí, které chcete použít"
174
175 #: bin/rt-crontool:343
176 #. ("--condition")
177 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
178 msgstr "%1 - Jaký podmínkový modul chcete použít"
179
180 #: bin/rt-crontool:336
181 #. ("--search")
182 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
183 msgstr "%1 - Jaký vyhledávací modul chcete použít"
184
185 #: share/html/Dashboards/index.html:70
186 #. ($group)
187 msgid "%1 DashBoards"
188 msgstr "Řídící panely patřící %1"
189
190 #: share/html/Elements/Footer:59
191 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2010', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
192 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
193 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
194
195 #: lib/RT/ScripAction_Overlay.pm:148
196 #. ($self->Id)
197 msgid "%1 ScripAction loaded"
198 msgstr "ScripAction %1 nahrána"
199
200 #: lib/RT/Record.pm:1752
201 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
202 msgid "%1 added as a value for %2"
203 msgstr "%1 přidáno jako hodnota pro %2"
204
205 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
206 #. ($RT::DatabaseName)
207 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
208 msgstr "%1 již existuje a má tabulky RT na svém místě, ale neobsahuje metadata RT. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
209
210 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
211 #. ($RT::DatabaseName)
212 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
213 msgstr "%1 již existuje, ale neobsahuje tabulky RT ani metadata. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit tabulky a metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
214
215 #: lib/RT/Link_Overlay.pm:134 lib/RT/Link_Overlay.pm:142
216 #. ($args{'Base'})
217 #. ($args{'Target'})
218 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
219 msgstr "%1 vypadá jako lokální objekt, ale není v databázi"
220
221 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
222 #. ($RT::DatabaseName)
223 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
224 msgstr "%1 se zdá být plně inicializována. Nebudeme potřebovat vytvořit žádné tabulky ani vložit metadata, ale můžete pokračovat v úpravě RT kliknutím níže na 'Úprava základních údajů'"
225
226 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:620 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80
227 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
228 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
229 msgid "%1 by %2"
230 msgstr "%1 uživatelem %2"
231
232 #: lib/RT/Record.pm:500 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:682 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:872 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:877 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:891 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:900 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:905
233 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),            ( $old_val ? "'$old_val'" : $self->loc("(no value)") ),            '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"')
234 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
235 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
236 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
237 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
238 msgid "%1 changed from %2 to %3"
239 msgstr "%1 změněno z %2 na %3"
240
241 #: share/html/Search/Chart.html:2 share/html/Search/Elements/ResultViews:64
242 #. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
243 #. ($m->scomp('SelectChartType', Name => 'ChartStyle'), $m->scomp('SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $Query))
244 msgid "%1 chart by %2"
245 msgstr "%1 graf podle %2"
246
247 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:200
248 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
249 msgid "%1 copy"
250 msgstr "kopie %1"
251
252 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:80
253 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
254 msgid "%1 core config"
255 msgstr ""
256
257 #: lib/RT/Record.pm:918
258 msgid "%1 could not be set to %2."
259 msgstr "%1 nemůže být nastaveno na %2."
260
261 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2547
262 #. ($self)
263 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
264 msgstr "%1 nemůže nastavit stav na vyřešen. Databáze RT je možná nekonzistentní."
265
266 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:649
267 #. ($obj_type)
268 msgid "%1 created"
269 msgstr "%1 vytvořen"
270
271 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:660
272 #. ($obj_type)
273 msgid "%1 deleted"
274 msgstr "%1 smazán"
275
276 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:655
277 #. ($obj_type)
278 msgid "%1 disabled"
279 msgstr ""
280
281 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
282 #. ($ARGS{SendmailPath})
283 msgid "%1 doesn't exist."
284 msgstr "%1 neexistuje."
285
286 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:652
287 #. ($obj_type)
288 msgid "%1 enabled"
289 msgstr ""
290
291 #: etc/initialdata:553
292 msgid "%1 highest priority tickets I own"
293 msgstr "%1 nejdůležitějších požadavků, které vlastním"
294
295 #: bin/rt-crontool:331
296 #. ($0)
297 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
298 msgstr "%1 je nástroj zpracující požadavky z vnějšího plánovacího nástroje jako je cron."
299
300 #: sbin/rt-email-digest:92
301 #. ($0)
302 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
303 msgstr ""
304
305 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:793 lib/RT/Queue_Overlay.pm:799 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1107 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1116 share/html/Ticket/Create.html:406 share/html/Ticket/Update.html:275
306 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
307 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
308 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
309 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
310 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
311 msgstr ""
312
313 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:970
314 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
315 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
316 msgstr "%1 již není %2 této fronty."
317
318 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1286
319 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
320 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
321 msgstr "%1 již není %2 tohoto požadavku."
322
323 #: lib/RT/Record.pm:1809
324 #. ($TransactionObj->OldValue, $cf->Name)
325 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
326 msgstr "%1 již není hodnotou uživatelské položky %2"
327
328 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
329 #. ($minutes)
330 msgid "%1 min"
331 msgstr "%1 %quant(%1,minuta,minuty,minut,minut)"
332
333 #: etc/initialdata:564
334 msgid "%1 newest unowned tickets"
335 msgstr "%1 nejnovějších nevlastněných požadavků"
336
337 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:867
338 msgid "%1 objects"
339 msgstr "%1 objekty"
340
341 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
342 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
343 msgid "%1 site config"
344 msgstr ""
345
346 #: lib/RT/SharedSetting.pm:240
347 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
348 msgid "%1 update: %2"
349 msgstr "%1 aktualizace: %2"
350
351 #: lib/RT/SharedSetting.pm:233
352 #. (ucfirst($self->ObjectName))
353 msgid "%1 update: Nothing changed"
354 msgstr "%1 aktualizace: beze změny"
355
356 #: lib/RT/SharedSetting.pm:237
357 msgid "%1 updated"
358 msgstr "%1 aktualizován"
359
360 #: lib/RT/Action/ResolveMembers.pm:64
361 #. (ref $self)
362 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
363 msgstr "%1 vyřeší všechny členy skupiny vyřešeného požadavku."
364
365 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:868
366 msgid "%1's %2 objects"
367 msgstr ""
368
369 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:869
370 msgid "%1's %2's %3 objects"
371 msgstr ""
372
373 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:112
374 #. ($UserObj->Name)
375 msgid "%1's GnuPG keys"
376 msgstr ""
377
378 #: share/html/Elements/EditPassword:55
379 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
380 msgid "%1's current password"
381 msgstr ""
382
383 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65
384 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
385 #. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
386 msgid "%1's dashboards"
387 msgstr "Řídící panely patřící %1"
388
389 #: share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
390 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
391 #. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
392 msgid "%1's saved searches"
393 msgstr "Uložené dotazy patřící %1"
394
395 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:541
396 #. ($self)
397 msgid "%1: no attachment specified"
398 msgstr "%1: neudána příloha"
399
400 #: lib/RT/Date.pm:616
401 #. ($hour,$min)
402 msgid "%1:%2"
403 msgstr ""
404
405 #: lib/RT/Date.pm:613
406 #. ($hour,$min,$sec)
407 msgid "%1:%2:%3"
408 msgstr "%1:%2:%3"
409
410 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
411 #. ($size)
412 msgid "%1b"
413 msgstr "%1 B"
414
415 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
416 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
417 msgid "%1k"
418 msgstr "%1 kB"
419
420 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
421 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
422 msgid "%1m"
423 msgstr ""
424
425 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
426 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
427 msgid "%quant(%1,hour)"
428 msgstr "%quant(%1,hodina,hodiny,hodin)"
429
430 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:890
431 #. ($args{'Status'})
432 msgid "'%1' is an invalid value for status"
433 msgstr "%1 je neplatnou hodnotou pro stav"
434
435 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:91 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:109 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/Reminders:119 share/html/User/Groups/Members.html:78
436 msgid "(Check box to delete)"
437 msgstr "(Zatrhněte pro smazání)"
438
439 #: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:61
440 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
441 msgstr "(Zatrhněte pro zakázání upozorňování uvedených příjemců)"
442
443 #: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:110
444 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
445 msgstr "(Zatrhněte pro povolení upozorňování uvedených příjemců)"
446
447 #: share/html/Ticket/Create.html:229
448 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
449 msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
450
451 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:76 share/html/Admin/Queues/Modify.html:79
452 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
453 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
454 msgid "(If left blank, will default to %1)"
455 msgstr "(Pro prázdné pole se použije %1)"
456
457 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:98 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
458 msgid "(No custom fields)"
459 msgstr "(Žádné uživatelské položky)"
460
461 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/User/Groups/Members.html:76
462 msgid "(No members)"
463 msgstr "(Žádní členové)"
464
465 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
466 msgid "(No scrips)"
467 msgstr "(Žádné scripy)"
468
469 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
470 msgid "(No templates)"
471 msgstr "(Žádné vzory)"
472
473 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
474 msgid "(None)"
475 msgstr "(Žádné)"
476
477 #: share/html/Ticket/Create.html:107
478 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
479 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
480
481 #: share/html/Ticket/Create.html:98
482 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
483 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
484
485 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:99
486 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
487 msgstr "(Použijte tyto položky, pokud jste v podmínce nebo akci vybrali hodnotu 'Uživatelem definované')"
488
489 #: share/html/Ticket/Elements/EditWatchers:63 share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
490 msgid "(Will not be sent email)"
491 msgstr "(Nebude odeslán email)"
492
493 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:77
494 msgid "(any)"
495 msgstr "(vše)"
496
497 #: share/html/User/Groups/index.html:56
498 msgid "(empty)"
499 msgstr "(prázdná)"
500
501 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
502 msgid "(no pubkey!)"
503 msgstr ""
504
505 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:675 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:52 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:100 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:120 share/html/Search/Elements/Chart:81
506 msgid "(no value)"
507 msgstr "(bez hodnoty)"
508
509 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
510 msgid "(no values)"
511 msgstr "(bez hodnot)"
512
513 #: share/html/Elements/EditLinks:133 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
514 msgid "(only one ticket)"
515 msgstr "(jen jeden požadavek)"
516
517 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
518 #. ($count)
519 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
520 msgstr ""
521
522 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
523 msgid "(pending approval)"
524 msgstr "(očekávájící schválení)"
525
526 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:73
527 msgid "(required)"
528 msgstr "(povinné)"
529
530 #: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
531 #. ($key->{'TrustTerse'})
532 msgid "(trust: %1)"
533 msgstr ""
534
535 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:233 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:66
536 msgid "(untitled)"
537 msgstr "(nepojmenováno)"
538
539 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
540 msgid "(untrusted!)"
541 msgstr ""
542
543 #: share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
544 msgid "-"
545 msgstr "-"
546
547 #: bin/rt-crontool:136
548 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
549 msgstr ""
550
551 #: bin/rt-crontool:131
552 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
553 msgstr "--parametrem požadavku může být pouze 'first', 'last' nebo 'all'"
554
555 #: share/html/Elements/CreateTicket:49
556 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue', OnChange => 'document.CreateTicketInQueue.submit()', SendTo => $SendTo ))
557 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
558 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Nový požadavek v\" />&nbsp;%1"
559
560 #: lib/RT/StyleGuide.pod:779
561 #. ($m->scomp('/Elements/SelectNewTicketQueue'))
562 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
563 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Nový požadavek v\">&nbsp;%1"
564
565 #: share/html/User/Prefs.html:182
566 msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
567 msgstr ""
568
569 #: etc/initialdata:193
570 msgid "A blank template"
571 msgstr "Prázdný vzor"
572
573 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:364
574 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
575 msgstr "Heslo nebylo nastaveno, uživatel se nebude moci přihlásit."
576
577 #: lib/RT/ACE_Overlay.pm:171
578 msgid "ACE not found"
579 msgstr "ACE nenalezeno"
580
581 #: lib/RT/ACE_Overlay.pm:640
582 msgid "ACEs can only be created and deleted."
583 msgstr "ACE mohou být pouze vytvářeny nebo rušeny."
584
585 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
586 msgid "AND"
587 msgstr "AND"
588
589 #: share/html/User/Elements/Tabs:61
590 msgid "About me"
591 msgstr "O mně"
592
593 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:108
594 msgid "Access control"
595 msgstr "Řízení přístupu"
596
597 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
598 msgid "Action"
599 msgstr "Akce"
600
601 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:136 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:601
602 #. ($args{'ScripAction'})
603 #. ($value)
604 msgid "Action '%1' not found"
605 msgstr "Akce '%1' nenalezena"
606
607 #: bin/rt-crontool:231
608 msgid "Action committed.\\n"
609 msgstr "Akce provedena.\\n"
610
611 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:132 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:596
612 msgid "Action is mandatory argument"
613 msgstr "Akce je povinným parametrem"
614
615 #: bin/rt-crontool:227
616 msgid "Action prepared..."
617 msgstr "Akce připravena..."
618
619 #: share/html/Search/Bulk.html:103
620 msgid "Add AdminCc"
621 msgstr "Přidat AdminCc"
622
623 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
624 msgid "Add Bookmark"
625 msgstr "Přidat záložku"
626
627 #: share/html/Search/Bulk.html:99
628 msgid "Add Cc"
629 msgstr "Přidat Cc"
630
631 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
632 msgid "Add Columns"
633 msgstr "Přidat sloupce"
634
635 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
636 msgid "Add Criteria"
637 msgstr "Přidat podmínku"
638
639 #: share/html/Search/Bulk.html:168 share/html/Ticket/Create.html:144 share/html/Ticket/ModifyAll.html:134 share/html/Ticket/Update.html:121
640 msgid "Add More Files"
641 msgstr "Přidat další soubory"
642
643 #: share/html/Search/Bulk.html:95
644 msgid "Add Requestor"
645 msgstr "Přidat žadatele"
646
647 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
648 msgid "Add Value"
649 msgstr "Přidat hodnotu"
650
651 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:84
652 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
653 msgstr "Přidat scrip platný ve všech frontách"
654
655 #: share/html/Search/Bulk.html:135
656 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
657 msgstr "Přidat komentáře či odpovědi k vybraným požadavkům"
658
659 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:65 share/html/User/Groups/Members.html:62
660 msgid "Add members"
661 msgstr "Přidat členy"
662
663 #: share/html/Admin/Queues/People.html:89 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
664 msgid "Add new watchers"
665 msgstr "Přidat nové pozorovatele"
666
667 #: share/html/Search/Build.html:89
668 msgid "Add these terms"
669 msgstr "Přidat tyto podmínky"
670
671 #: share/html/Search/Build.html:90
672 msgid "Add these terms and Search"
673 msgstr "Přidat tyto podmínky a hledat"
674
675 #: share/html/Search/Bulk.html:193
676 msgid "Add values"
677 msgstr "Přidat hodnoty"
678
679 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:116
680 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
681 msgstr "Přidat, smazat nebo upravit hodnoty uživatelských položek pro objekty"
682
683 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:853
684 #. ($args{'Type'})
685 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
686 msgstr "Uživatel přidán do této fronty jako %1"
687
688 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1158
689 #. ($self->loc($args{'Type'}))
690 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
691 msgstr "Uživatel přidán k tomuto požadavku jako %1"
692
693 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70
694 msgid "Address"
695 msgstr "Adresa"
696
697 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:134 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106 share/html/User/Prefs.html:125
698 msgid "Address1"
699 msgstr "Adresa1"
700
701 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:139 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:129
702 msgid "Address2"
703 msgstr "Adresa2"
704
705 #: share/html/Ticket/Create.html:103
706 msgid "Admin Cc"
707 msgstr "Admin Cc"
708
709 #: etc/initialdata:270
710 msgid "Admin Comment"
711 msgstr "Administrativní komentář"
712
713 #: etc/initialdata:249
714 msgid "Admin Correspondence"
715 msgstr "Administrativní korespondence"
716
717 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48 share/html/Admin/Queues/index.html:51
718 msgid "Admin queues"
719 msgstr "Správa front"
720
721 #: share/html/Admin/Global/index.html:49 share/html/Admin/Global/index.html:51
722 msgid "Admin/Global configuration"
723 msgstr "Správa/Globální konfigurace"
724
725 #: lib/RT/System.pm:81
726 msgid "AdminAllPersonalGroups"
727 msgstr ""
728
729 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:144
730 msgid "AdminCCGroup"
731 msgstr ""
732
733 #: lib/RT/ACE_Overlay.pm:102 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:133 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66
734 msgid "AdminCc"
735 msgstr "AdminCc"
736
737 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:158
738 msgid "AdminCcs"
739 msgstr ""
740
741 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:114
742 msgid "AdminCustomField"
743 msgstr "Spravovat uživatelskou položku"
744
745 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:115
746 msgid "AdminCustomFieldValues"
747 msgstr ""
748
749 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:87
750 msgid "AdminGroup"
751 msgstr "Spravovat skupinu"
752
753 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:89
754 msgid "AdminGroupMembership"
755 msgstr "Spravovat členství ve skupinách"
756
757 #: lib/RT/System.pm:83
758 msgid "AdminOwnPersonalGroups"
759 msgstr "Spravovat vlastní osobní skupiny"
760
761 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:88
762 msgid "AdminQueue"
763 msgstr "Spravovat frontu"
764
765 #: lib/RT/System.pm:84
766 msgid "AdminUsers"
767 msgstr "Spravovat uživatele"
768
769 #: share/html/Admin/Queues/People.html:71 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
770 msgid "Administrative Cc"
771 msgstr "Administrativní Cc"
772
773 #: lib/RT/Installer.pm:152
774 msgid "Administrative password"
775 msgstr "Administrativní heslo"
776
777 #: share/html/Ticket/Elements/Tabs:284
778 msgid "Advanced"
779 msgstr "Pokročilé"
780
781 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
782 msgid "Aggregator"
783 msgstr "Operátor"
784
785 #: etc/initialdata:341 etc/upgrade/3.8.2/content:69
786 msgid "All Approvals Passed"
787 msgstr "Všechna schvalování prošla"
788
789 #: share/html/Admin/Queues/index.html:110
790 msgid "All Queues"
791 msgstr "Všechny fronty"
792
793 #: share/html/Admin/Queues/index.html:100
794 msgid "All queues matching search criteria"
795 msgstr ""
796
797 #: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:653
798 msgid "Already encrypted"
799 msgstr "Již je zašifrováno"
800
801 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
802 msgid "And/Or"
803 msgstr "And/Or"
804
805 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
806 msgid "Applied"
807 msgstr ""
808
809 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:79 share/html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:85
810 msgid "Applies to"
811 msgstr "Vztahuje se na"
812
813 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
814 msgid "Applies to all objects"
815 msgstr ""
816
817 #: share/html/Search/Edit.html:72
818 msgid "Apply"
819 msgstr "Provést"
820
821 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:65
822 msgid "Apply globally"
823 msgstr ""
824
825 #: share/html/Search/Edit.html:72
826 msgid "Apply your changes"
827 msgstr "Provést změny"
828
829 #: share/html/Elements/Tabs:98
830 msgid "Approval"
831 msgstr "Schvalování"
832
833 #: share/html/Approvals/Display.html:67 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
834 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
835 #. ($ticket->id, $msg)
836 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
837 msgid "Approval #%1: %2"
838 msgstr "Schválení #%1: $2"
839
840 #: share/html/Approvals/index.html:77
841 #. ($ticket->Id)
842 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
843 msgstr "Schválení #%1: Poznámky neuloženy kvůli systémové chybě"
844
845 #: share/html/Approvals/index.html:75
846 #. ($ticket->Id)
847 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
848 msgstr "Schválení #%1: Poznámky uloženy"
849
850 #: etc/initialdata:327 etc/upgrade/3.8.2/content:55
851 msgid "Approval Passed"
852 msgstr "Schvalování prošlo"
853
854 #: etc/initialdata:368 etc/upgrade/3.8.2/content:96
855 msgid "Approval Ready for Owner"
856 msgstr "Schvalování připraveno pro vlastníka"
857
858 #: etc/initialdata:355 etc/upgrade/3.8.2/content:83
859 msgid "Approval Rejected"
860 msgstr "Schvalování odmítnuto"
861
862 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:71
863 msgid "Approve"
864 msgstr "Schválit"
865
866 #: lib/RT/Date.pm:91
867 msgid "Apr"
868 msgstr "dub"
869
870 #: NOT FOUND IN SOURCE
871 msgid "April"
872 msgstr "Duben"
873
874 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:78
875 msgid "Asc"
876 msgstr "Vzestupně"
877
878 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
879 msgid "Ascending"
880 msgstr "Vzestupně"
881
882 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:94
883 msgid "Assign and remove custom fields"
884 msgstr "Přidělit a odebrat uživatelské položky"
885
886 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:94
887 msgid "AssignCustomFields"
888 msgstr "Přidělit uživatelské položky"
889
890 #: share/html/Search/Bulk.html:167 share/html/SelfService/Update.html:90 share/html/Ticket/ModifyAll.html:132 share/html/Ticket/Update.html:121
891 msgid "Attach"
892 msgstr "Přiložit"
893
894 #: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/Ticket/Create.html:140
895 msgid "Attach file"
896 msgstr "Připojit soubor"
897
898 #: share/html/Search/Bulk.html:157 share/html/SelfService/Update.html:78 share/html/Ticket/Create.html:128 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121 share/html/Ticket/Update.html:111
899 msgid "Attached file"
900 msgstr "Připojený soubor"
901
902 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:52
903 msgid "Attachment"
904 msgstr "Příloha"
905
906 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
907 #. ($Attachment)
908 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
909 msgstr "Příloha '%1' nemůže být nahrána"
910
911 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:549
912 msgid "Attachment created"
913 msgstr "Příloha vytvořena"
914
915 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2219
916 msgid "Attachment filename"
917 msgstr "Jméno souboru přílohy"
918
919 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49
920 msgid "Attachments"
921 msgstr "Přílohy"
922
923 #: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:646
924 msgid "Attachments encryption is disabled"
925 msgstr "Šifrování příloh je zakázáno"
926
927 #: lib/RT/Attributes_Overlay.pm:189
928 msgid "Attribute Deleted"
929 msgstr "Atribut smazán"
930
931 #: lib/RT/Date.pm:95
932 msgid "Aug"
933 msgstr "srp"
934
935 #: NOT FOUND IN SOURCE
936 msgid "August"
937 msgstr "Srpen"
938
939 #: etc/initialdata:196
940 msgid "Autoreply"
941 msgstr "Automatická odpověď"
942
943 #: etc/initialdata:27
944 msgid "Autoreply To Requestors"
945 msgstr "Automaticky odpověz žadatelům"
946
947 #: share/html/Widgets/SelectionBox:193
948 msgid "Available"
949 msgstr "Dostupné"
950
951 #: share/html/Ticket/Forward.html:73
952 msgid "BCc"
953 msgstr "BCc"
954
955 #: share/html/Elements/Submit:96 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:66 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
956 msgid "Back"
957 msgstr "Zpět"
958
959 #: lib/RT/SharedSetting.pm:145
960 #. ($id)
961 msgid "Bad privacy for attribute %1"
962 msgstr ""
963
964 #: share/html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:67 share/html/Admin/Elements/GroupTabs:62 share/html/Admin/Elements/QueueTabs:62 share/html/Admin/Elements/UserTabs:60 share/html/Dashboards/Elements/Tabs:73 share/html/Ticket/Elements/Tabs:129 share/html/User/Elements/GroupTabs:61
965 msgid "Basics"
966 msgstr "Základní údaje"
967
968 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:93 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:74
969 msgid "Be sure to save your changes"
970 msgstr "Nezapomeňte uložit své změny"
971
972 #: NOT FOUND IN SOURCE
973 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
974 msgstr "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
975
976 #: etc/initialdata:192
977 msgid "Blank"
978 msgstr "Prázdný"
979
980 #: share/html/Dashboards/Queries.html:183
981 msgid "Body"
982 msgstr ""
983
984 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:85
985 msgid "Bold"
986 msgstr "Tučné"
987
988 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
989 msgid "Bookmark"
990 msgstr "Záložka"
991
992 #: etc/initialdata:577 etc/upgrade/3.7.82/content:3
993 msgid "Bookmarked Tickets"
994 msgstr "Záložky"
995
996 #: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:66 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:71
997 msgid "Brief headers"
998 msgstr "Zkrácené hlavičky"
999
1000 #: share/html/Ticket/Elements/Tabs:321
1001 msgid "Bulk Update"
1002 msgstr "Hromadná úprava"
1003
1004 #: share/html/Install/Elements/Wrapper:54
1005 msgid "Buy Support"
1006 msgstr "Koupit podporu"
1007
1008 #: share/html/Install/Global.html:56
1009 msgid "By default, RT will use the timezone of your system.  This lets you set a global default for the display of dates and times in RT.  Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1010 msgstr "RT implicitně použije časové pásmo vašeho systému. To vám dovolí nastavit globální implicitní hodnotu pro zobrazení datumů a časů v RT.  Vaši uživatelé si mohou ve svém nastavení zvolit odlišné časové pásmo."
1011
1012 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:143
1013 msgid "CCGroup"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:140
1017 msgid "CF"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:174
1021 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1022 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1023 msgstr ""
1024
1025 #: lib/RT/User_Overlay.pm:1612
1026 msgid "Can not modify system users"
1027 msgstr "Nelze měnit systémové uživatele"
1028
1029 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:87
1030 msgid "Can this principal see this queue"
1031 msgstr "Může tento uživatel vidět tuto frontu"
1032
1033 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:410
1034 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1035 msgstr "Uživatelské položce nelze přidat hodnotu beze jména"
1036
1037 #: NOT FOUND IN SOURCE
1038 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1039 msgstr "Nelze nalézt třídu collection pro '%1'"
1040
1041 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:312
1042 msgid "Can't find a saved search to work with"
1043 msgstr "Nelze nalézt uložený dotaz ke zpracování"
1044
1045 #: lib/RT/Link_Overlay.pm:150
1046 msgid "Can't link a ticket to itself"
1047 msgstr "Požadavek nelze svázat se sebou samým"
1048
1049 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1050 #. (loc($self->{SearchType}))
1051 msgid "Can't save %1"
1052 msgstr "Nelze uložit %1"
1053
1054 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
1055 msgid "Can't save this search"
1056 msgstr "Tento dotaz nelze uložit"
1057
1058 #: lib/RT/Record.pm:1287 lib/RT/Record.pm:1367
1059 msgid "Can't specifiy both base and target"
1060 msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
1061
1062 #: share/html/Ticket/Create.html:342
1063 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1064 msgstr "Nelze vytvářet požadavky v zablokované frontě."
1065
1066 #: NOT FOUND IN SOURCE
1067 msgid "Cannot create user: %1"
1068 msgstr "Nelze vytvořit uživatele: %1"
1069
1070 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:111
1071 msgid "Categories are based on"
1072 msgstr ""
1073
1074 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1075 msgid "Category"
1076 msgstr "Kategorie"
1077
1078 #: lib/RT/CustomFieldValue_Overlay.pm:137
1079 msgid "Category unset"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: lib/RT/ACE_Overlay.pm:101 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:132 share/html/Admin/Queues/People.html:67 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:94 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:70
1083 msgid "Cc"
1084 msgstr "Cc"
1085
1086 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:158
1087 msgid "Ccs"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:82
1091 msgid "Change"
1092 msgstr "Změnit"
1093
1094 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1095 msgid "Change Approval ticket to open status"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1099 msgid "Change password"
1100 msgstr "Změna hesla"
1101
1102 #: share/html/Elements/Submit:90
1103 msgid "Check All"
1104 msgstr "Označ vše"
1105
1106 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1107 msgid "Check Database Connectivity"
1108 msgstr "Kontrola připojení k databázi"
1109
1110 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1111 msgid "Check Database Credentials"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: share/html/Search/Bulk.html:159 share/html/SelfService/Update.html:81 share/html/Ticket/Create.html:131 share/html/Ticket/ModifyAll.html:123 share/html/Ticket/Update.html:113
1115 msgid "Check box to delete"
1116 msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
1117
1118 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1119 msgid "Check box to revoke right"
1120 msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
1121
1122 #: NOT FOUND IN SOURCE
1123 msgid "Check your database credentials"
1124 msgstr "Kontrola přihlašovacích údajů k databázi"
1125
1126 #: share/html/Elements/EditLinks:149 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84
1127 msgid "Children"
1128 msgstr "Potomci"
1129
1130 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1131 msgid "Choose Database Engine"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: NOT FOUND IN SOURCE
1135 msgid "Choose a database engine"
1136 msgstr "Výběr databázového stroje"
1137
1138 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:144 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:133
1139 msgid "City"
1140 msgstr "Město"
1141
1142 #: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1143 msgid "Clear"
1144 msgstr "Vymazat"
1145
1146 #: share/html/Elements/Submit:92
1147 msgid "Clear All"
1148 msgstr "Odznač vše"
1149
1150 #: share/html/Install/Finish.html:52
1151 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1152 msgstr "Klikněte níže na \"Dokončit instalaci\" pro dokončení průvodce."
1153
1154 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1155 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1156 msgstr "Klikněte na \"Inicializovat databázi\" pro vytvoření databází RT a vložení výchozích metadat. Může to trvat nějakou chvíli"
1157
1158 #: share/html/Helpers/CalPopup.html:53
1159 msgid "Close window"
1160 msgstr "Zavřít okno"
1161
1162 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75
1163 msgid "Closed"
1164 msgstr "Uzavřen"
1165
1166 #: share/html/SelfService/Closed.html:48 share/html/SelfService/Elements/Tabs:81
1167 msgid "Closed tickets"
1168 msgstr "Uzavřené požadavky"
1169
1170 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:91
1171 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1172 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat více hodnot"
1173
1174 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:92
1175 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1176 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat jednu hodnotu"
1177
1178 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:93
1179 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1180 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
1181
1182 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:72 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:197 share/html/Ticket/Elements/Tabs:229
1183 msgid "Comment"
1184 msgstr "Komentovat"
1185
1186 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:77
1187 msgid "Comment Address"
1188 msgstr "Adresa pro komentáře"
1189
1190 #: lib/RT/Installer.pm:167
1191 msgid "Comment address"
1192 msgstr "Adresa pro komentáře"
1193
1194 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:109
1195 msgid "Comment on tickets"
1196 msgstr "Komentovat požadavky"
1197
1198 #: NOT FOUND IN SOURCE
1199 msgid "CommentAddress"
1200 msgstr "Adresa pro komentáře"
1201
1202 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:109
1203 msgid "CommentOnTicket"
1204 msgstr "Komentovat požadavky"
1205
1206 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1207 msgid "Comments"
1208 msgstr "Poznámky"
1209
1210 #: lib/RT/Config.pm:243 share/html/Ticket/ModifyAll.html:94 share/html/Ticket/Update.html:94
1211 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1212 msgstr "Komentář (Neposílá se žadatelům)"
1213
1214 #: share/html/Search/Bulk.html:139
1215 msgid "Comments (not sent to requestors)"
1216 msgstr "Komentář (nepošle se žadatelům)"
1217
1218 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:214 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:82
1219 msgid "Comments about this user"
1220 msgstr "Poznámky o tomto uživateli"
1221
1222 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:721
1223 msgid "Comments added"
1224 msgstr "Komentáře přidány"
1225
1226 #: lib/RT/Action.pm:173 lib/RT/Rule.pm:65
1227 msgid "Commit Stubbed"
1228 msgstr "Commit v zárodku"
1229
1230 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1231 msgid "Condition"
1232 msgstr "Podmínka"
1233
1234 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:152 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:622
1235 #. ($args{'ScripCondition'})
1236 #. ($value)
1237 msgid "Condition '%1' not found"
1238 msgstr "Podmínka '%1' nenalezena"
1239
1240 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:148 lib/RT/Scrip_Overlay.pm:615
1241 msgid "Condition is mandatory argument"
1242 msgstr "Podmínka je povinným parametrem"
1243
1244 #: bin/rt-crontool:211
1245 msgid "Condition matches..."
1246 msgstr "Podmínky splněny..."
1247
1248 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1249 msgid "Condition, Action and Template"
1250 msgstr "Podmínka, akce a vzor"
1251
1252 #: share/html/Install/index.html:106
1253 #. ($file)
1254 msgid "Config file %1 is locked"
1255 msgstr "Konfigurační soubor %1 je uzamčen"
1256
1257 #: share/html/Elements/Tabs:84
1258 msgid "Configuration"
1259 msgstr "Správa"
1260
1261 #: NOT FOUND IN SOURCE
1262 msgid "Confirm"
1263 msgstr "Potvrzení"
1264
1265 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1266 msgid "Connection succeeded"
1267 msgstr "Spojení úspěšně navázáno"
1268
1269 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:126 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:67 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/SelectAttachmentField:50 share/html/Ticket/ModifyAll.html:140
1270 msgid "Content"
1271 msgstr "Obsah"
1272
1273 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:51
1274 msgid "Content-Type"
1275 msgstr "Content-Type"
1276
1277 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:127
1278 msgid "ContentType"
1279 msgstr "ContentType"
1280
1281 #: lib/RT/Installer.pm:175
1282 msgid "Correspond address"
1283 msgstr "Adresa pro odpovědi"
1284
1285 #: NOT FOUND IN SOURCE
1286 msgid "CorrespondAddress"
1287 msgstr "Adresa pro odpovědi"
1288
1289 #: etc/initialdata:261
1290 msgid "Correspondence"
1291 msgstr "Korespondence"
1292
1293 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:717
1294 msgid "Correspondence added"
1295 msgstr "Korespondence zaznamenána"
1296
1297 #: lib/RT/Record.pm:1693 lib/RT/Record.pm:1739
1298 #. ($value_msg)
1299 #. ($msg)
1300 msgid "Could not add new custom field value: %1"
1301 msgstr "Nelze přidat novou hodnotu uživatelské položky: %1"
1302
1303 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2830 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2838 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2855
1304 #. ($del_msg)
1305 #. ($add_msg)
1306 #. ($msg)
1307 msgid "Could not change owner: %1"
1308 msgstr "Nelze změnit vlastníka: %1"
1309
1310 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:163
1311 #. ($msg)
1312 msgid "Could not create CustomField"
1313 msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou položku"
1314
1315 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1316 #. ($msg)
1317 msgid "Could not create CustomField: %1"
1318 msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou položku: %1"
1319
1320 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:451 lib/RT/Group_Overlay.pm:458 share/html/User/Groups/Modify.html:100
1321 msgid "Could not create group"
1322 msgstr "Nelze vytvořit skupinu"
1323
1324 #: share/html/Admin/Global/Template.html:95 share/html/Admin/Queues/Template.html:96
1325 #. ($msg)
1326 msgid "Could not create template: %1"
1327 msgstr "Nelze vytvořit vzor: %1"
1328
1329 #: NOT FOUND IN SOURCE
1330 msgid "Could not create ticket in disabled queue \"%1\""
1331 msgstr "Nelze vytvořit požadavek v zablokované frontě \"%1\""
1332
1333 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:292 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:823
1334 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1335 msgstr "Nelze vytvořit požadavek. Nenastavena fronta"
1336
1337 #: lib/RT/User_Overlay.pm:189 lib/RT/User_Overlay.pm:203 lib/RT/User_Overlay.pm:212 lib/RT/User_Overlay.pm:221 lib/RT/User_Overlay.pm:230 lib/RT/User_Overlay.pm:244 lib/RT/User_Overlay.pm:254 lib/RT/User_Overlay.pm:403
1338 msgid "Could not create user"
1339 msgstr "Nelze vytvořit uživatele"
1340
1341 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:832 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1126
1342 msgid "Could not find or create that user"
1343 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt nebo vytvořit"
1344
1345 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:907 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1207
1346 msgid "Could not find that principal"
1347 msgstr "Nelze naléze tohoto uživatele"
1348
1349 #: lib/RT/SharedSetting.pm:225
1350 #. ($self->ObjectName)
1351 msgid "Could not load %1 attribute"
1352 msgstr "Nelze nahrát atribut %1"
1353
1354 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:110
1355 msgid "Could not load CustomField %1"
1356 msgstr "Nelze nahrát uživatelskou položku %1"
1357
1358 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:117 share/html/User/Groups/Members.html:113 share/html/User/Groups/Modify.html:105
1359 msgid "Could not load group"
1360 msgstr "Nelze načíst skupinu"
1361
1362 #: lib/RT/SharedSetting.pm:121
1363 #. ($privacy)
1364 msgid "Could not load object for %1"
1365 msgstr "Nelze nahrát objekt pro %1"
1366
1367 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:851
1368 #. ($args{'Type'})
1369 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
1370 msgstr "Tento uživatel nemůže být %1 této fronty"
1371
1372 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1147
1373 #. ($self->loc($args{'Type'}))
1374 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
1375 msgstr "Tento uživatel nemůže být %1 tohoto požadavku"
1376
1377 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:967
1378 #. ($args{'Type'})
1379 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
1380 msgstr "Tento uživatel nemůže být odstraněn jako %1 této fronty"
1381
1382 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1274
1383 #. ($args{'Type'})
1384 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
1385 msgstr "Tento uživatel nemůže být odstraněn jako %1 tohoto požadavku"
1386
1387 #: lib/RT/User_Overlay.pm:129
1388 msgid "Could not set user info"
1389 msgstr "Nelze nastavit uživatelské informace"
1390
1391 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:157
1392 msgid "Couldn't add attachment"
1393 msgstr "Nelze přidat přílohu"
1394
1395 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:1020
1396 msgid "Couldn't add member to group"
1397 msgstr "Do skupiny nelze přidat člena"
1398
1399 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1052
1400 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: lib/RT/Record.pm:1749 lib/RT/Record.pm:1801
1404 #. ($msg)
1405 #. ($Msg)
1406 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1407 msgstr "Nelze vytvořit transakci: %1"
1408
1409 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1176
1410 msgid "Couldn't create record"
1411 msgstr "Nelze vytvořit záznam"
1412
1413 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1414 #. ($id, $msg)
1415 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1416 msgstr "Nelze smazat řídící panel %1: %2"
1417
1418 #: lib/RT/Record.pm:927
1419 msgid "Couldn't find row"
1420 msgstr "Nemohu nalézt řádek"
1421
1422 #: bin/rt-crontool:182
1423 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:994
1427 msgid "Couldn't find that principal"
1428 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt"
1429
1430 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:440
1431 msgid "Couldn't find that value"
1432 msgstr "Tuto hodnotu nelze nalézt"
1433
1434 #: lib/RT/CurrentUser.pm:164
1435 #. ($self->Id)
1436 msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
1437 msgstr "Z databáze uživatelů nelze načíst %1.\\n"
1438
1439 #: share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:92
1440 #. ($id)
1441 msgid "Couldn't load Class %1"
1442 msgstr "Nelze načíst třídu %1"
1443
1444 #: lib/RT/CustomFieldValue_Overlay.pm:185 lib/RT/CustomFieldValue_Overlay.pm:80
1445 #. ($cf_id)
1446 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1447 msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku #%1"
1448
1449 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:146
1450 #. ($cf_id)
1451 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:104
1455 #. ($id)
1456 msgid "Couldn't load CustomField %1"
1457 msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku %1"
1458
1459 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1736
1460 #. ($self->Id)
1461 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1462 msgstr "Nelze načíst kopii požadavku #%1."
1463
1464 #: share/html/Dashboards/Queries.html:87 share/html/Dashboards/Render.html:100
1465 #. ($id, $msg)
1466 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1467 msgstr "Nelze načíst řídící panel %1: %2"
1468
1469 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:210
1470 #. ($DashboardId, $msg)
1471 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
1472 msgstr "Nelze načíst řídící panel %1: %2."
1473
1474 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:105 share/html/Admin/Users/Memberships.html:115
1475 #. ($gid)
1476 msgid "Couldn't load group #%1"
1477 msgstr "Nelze načíst skupinu #%1"
1478
1479 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:111 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:94
1480 #. ($id)
1481 msgid "Couldn't load group %1"
1482 msgstr "Skupinu %1 nelze načíst"
1483
1484 #: lib/RT/Link_Overlay.pm:193 lib/RT/Link_Overlay.pm:202 lib/RT/Link_Overlay.pm:229
1485 msgid "Couldn't load link"
1486 msgstr "Vazbu nelze načíst"
1487
1488 #: share/html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:85 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
1489 #. ($id)
1490 msgid "Couldn't load object %1"
1491 msgstr "Nelze nahrát objekt %1"
1492
1493 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:444
1494 #. ($msg)
1495 msgid "Couldn't load or create user: %1"
1496 msgstr "Nelze načíst nebo vytvořit uživatele: %1"
1497
1498 #: share/html/Admin/Queues/People.html:146
1499 #. ($id)
1500 msgid "Couldn't load queue"
1501 msgstr "Frontu nelze načíst"
1502
1503 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1504 #. ($id)
1505 msgid "Couldn't load queue #%1"
1506 msgstr "Nelze načíst frontu #%1"
1507
1508 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:124 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:93
1509 #. ($id)
1510 msgid "Couldn't load queue %1"
1511 msgstr "Frontu %1 nelze načíst"
1512
1513 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:174
1514 #. ($Name)
1515 msgid "Couldn't load queue '%1'"
1516 msgstr "Frontu '%1' nelze načíst"
1517
1518 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:140 share/html/Admin/Elements/EditScrip:184
1519 #. ($id)
1520 msgid "Couldn't load scrip #%1"
1521 msgstr "Nelze načíst scrip  #%1"
1522
1523 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1524 #. ($id)
1525 msgid "Couldn't load template #%1"
1526 msgstr "Nelze načíst vzor #%1"
1527
1528 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:453 share/html/SelfService/Display.html:158
1529 #. ($id)
1530 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1531 msgstr "Požadavek '%1' nelze načíst"
1532
1533 #: share/html/Ticket/Forward.html:92 share/html/Ticket/GnuPG.html:75
1534 #. ($QuoteTransaction)
1535 #. ($id)
1536 msgid "Couldn't load transaction #%1"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: share/html/User/Prefs.html:208
1540 msgid "Couldn't load user"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:94 share/html/User/Prefs.html:204
1544 #. ($id)
1545 msgid "Couldn't load user #%1"
1546 msgstr "Nelze načíst uživatele #%1"
1547
1548 #: share/html/User/Prefs.html:202
1549 #. ($id, $Name)
1550 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: share/html/User/Prefs.html:206
1554 #. ($Name)
1555 msgid "Couldn't load user '%1'"
1556 msgstr ""
1557
1558 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1053
1559 #. ($args{'Email'})
1560 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
1561 msgstr "Z řetězce '%1' nelze zjistit adresu"
1562
1563 #: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:729
1564 #. ($msg)
1565 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
1566 msgstr "Nelze nahradit obsah dešifrovanými daty: %1"
1567
1568 #: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:694
1569 #. ($msg)
1570 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
1571 msgstr "Nelze nahradit obsah zašifrovanými daty: %1"
1572
1573 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2410
1574 #. ($args{'URI'})
1575 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
1576 msgstr "Nelze přeložit '%1' do URI."
1577
1578 #: lib/RT/Link_Overlay.pm:100
1579 #. ($args{'Base'})
1580 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
1581 msgstr "Nelze přeložit zdroj '%1' do URI."
1582
1583 #: lib/RT/Link_Overlay.pm:115
1584 #. ($args{'Target'})
1585 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
1586 msgstr "Nelze přeložit cíl '%1' do URI."
1587
1588 #: lib/RT/Interface/Email.pm:670 lib/RT/Interface/Email.pm:732
1589 msgid "Couldn't send email"
1590 msgstr "Nelze odeslat mail"
1591
1592 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:549
1593 #. ($type, $msg)
1594 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: lib/RT/User_Overlay.pm:1785
1598 msgid "Couldn't set private key"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: lib/RT/User_Overlay.pm:1769
1602 msgid "Couldn't unset private key"
1603 msgstr ""
1604
1605 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:161 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:145
1606 msgid "Country"
1607 msgstr "Země"
1608
1609 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:137 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:98 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:147 share/html/Admin/Elements/GroupTabs:79 share/html/Admin/Elements/QueueTabs:100 share/html/Admin/Elements/UserTabs:86 share/html/Admin/Global/Template.html:89 share/html/Admin/Groups/Modify.html:95 share/html/Admin/Queues/Modify.html:148 share/html/Admin/Queues/Template.html:90 share/html/Admin/Users/Modify.html:229 share/html/Dashboards/Modify.html:76 share/html/Elements/QuickCreate:73 share/html/Elements/ShowLinks:108 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Elements/ShowLinks:80 share/html/Elements/ShowLinks:90 share/html/Elements/ShowLinks:94 share/html/Elements/ShowLinks:98 share/html/Ticket/Create.html:170 share/html/Ticket/Create.html:247
1610 msgid "Create"
1611 msgstr "Vytvořit"
1612
1613 #: etc/initialdata:90
1614 msgid "Create Tickets"
1615 msgstr "Vytvořit požadavky"
1616
1617 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:147 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
1618 msgid "Create a CustomField"
1619 msgstr "Vytvořit uživatelskou položku"
1620
1621 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:71
1622 #. ($QueueObj->Name())
1623 msgid "Create a CustomField for queue %1"
1624 msgstr "Vytvoření uživatelské položky pro frontu %1"
1625
1626 #: share/html/Dashboards/Modify.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:133
1627 msgid "Create a new dashboard"
1628 msgstr "Vytvořit nový řídící panel"
1629
1630 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:109 share/html/Admin/Groups/Modify.html:135
1631 msgid "Create a new group"
1632 msgstr "Vytvořit novou skupinu"
1633
1634 #: share/html/User/Groups/Modify.html:115 share/html/User/Groups/Modify.html:90
1635 msgid "Create a new personal group"
1636 msgstr "Vytvořit novou vlastní skupinu"
1637
1638 #: share/html/Ticket/Create.html:335
1639 msgid "Create a new ticket"
1640 msgstr "Vytvoření nového požadavku"
1641
1642 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:245 share/html/Admin/Users/Modify.html:309
1643 msgid "Create a new user"
1644 msgstr "Vytvořit nového uživatele"
1645
1646 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:165
1647 msgid "Create a queue"
1648 msgstr "Vytvořit frontu"
1649
1650 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:90
1651 #. ($QueueObj->Name)
1652 msgid "Create a scrip for queue %1"
1653 msgstr "Vytvořit scrips pro frontu %1"
1654
1655 #: share/html/Admin/Global/Template.html:87 share/html/Admin/Queues/Template.html:88
1656 msgid "Create a template"
1657 msgstr "Vytvořit vzor"
1658
1659 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48
1660 msgid "Create a ticket"
1661 msgstr "Vytvořit požadavek"
1662
1663 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:98
1664 msgid "Create dashboards for this group"
1665 msgstr "Vytvořit řídící panely této skupiny"
1666
1667 #: etc/initialdata:92
1668 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
1669 msgstr "Vytvářet požadavky podle tohoto vzoru scripu"
1670
1671 #: lib/RT/Dashboard.pm:86
1672 msgid "Create personal dashboards"
1673 msgstr "Vytvořit osobní řídící panely"
1674
1675 #: lib/RT/Dashboard.pm:81
1676 msgid "Create system dashboards"
1677 msgstr "Vytvořit systémové řídící panely"
1678
1679 #: share/html/SelfService/Create.html:113
1680 msgid "Create ticket"
1681 msgstr "Vytvořit požadavek"
1682
1683 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:107
1684 msgid "Create tickets in this queue"
1685 msgstr "Vytvářet požadavky v této frontě"
1686
1687 #: share/html/Tools/index.html:65
1688 msgid "Create tickets offline"
1689 msgstr "Vytvoření požadavků offline"
1690
1691 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:114
1692 msgid "Create, delete and modify custom fields"
1693 msgstr "Vytvářet, mazat a měnit uživatelem definované položky"
1694
1695 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:115
1696 msgid "Create, delete and modify custom fields values"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:88
1700 msgid "Create, delete and modify queues"
1701 msgstr "Vytvářet, mazat a měnit fronty"
1702
1703 #: lib/RT/System.pm:81
1704 msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: lib/RT/System.pm:83
1708 msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
1709 msgstr "Vytvářet, mazat a měnit členy osobních skupin"
1710
1711 #: lib/RT/System.pm:84
1712 msgid "Create, delete and modify users"
1713 msgstr "Vytvářet, mazat a měnit uživatele"
1714
1715 #: lib/RT/Dashboard.pm:81
1716 msgid "CreateDashboard"
1717 msgstr "Vytvořit řídící panel"
1718
1719 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:98
1720 msgid "CreateGroupDashboard"
1721 msgstr "Vytvořit řídící panel skupiny"
1722
1723 #: lib/RT/Dashboard.pm:86
1724 msgid "CreateOwnDashboard"
1725 msgstr "Vytvořit vlastní řídící panel"
1726
1727 #: lib/RT/System.pm:91
1728 msgid "CreateSavedSearch"
1729 msgstr "Vytvořit uložený dotaz"
1730
1731 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:107
1732 msgid "CreateTicket"
1733 msgstr "Vytvořit požadavek"
1734
1735 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:159 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:917 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:124 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50
1736 msgid "Created"
1737 msgstr "Vytvořeno"
1738
1739 #: share/html/Elements/ColumnMap:76
1740 msgid "Created By"
1741 msgstr "Kým vytvořeno"
1742
1743 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:165 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
1744 #. ($CustomFieldObj->Name())
1745 #. ($CustomFieldObj->Name)
1746 msgid "Created CustomField %1"
1747 msgstr "Uživatelská položka %1 vytvořena"
1748
1749 #: share/html/Tools/Reports/Elements/Tabs:65 share/html/Tools/Reports/index.html:68
1750 msgid "Created in a date range"
1751 msgstr "Vytvořené za období"
1752
1753 #: share/html/Tools/Reports/CreatedByDates.html:54
1754 msgid "Created tickets in period, grouped by status"
1755 msgstr "Vytvořené požadavky za období, seskupené dle stavu"
1756
1757 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
1758 msgid "CreatedBy"
1759 msgstr "Kým vytvořeno"
1760
1761 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
1762 msgid "CreatedRelative"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:158 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:96 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
1766 msgid "Creator"
1767 msgstr "Tvůrce"
1768
1769 #: share/html/Prefs/Other.html:73
1770 msgid "Cryptography"
1771 msgstr "Šifrování"
1772
1773 #: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
1774 msgid "Current Links"
1775 msgstr "Aktuální relace"
1776
1777 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
1778 msgid "Current Scrips"
1779 msgstr "Aktuální scripy"
1780
1781 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:62 share/html/User/Groups/Members.html:65
1782 msgid "Current members"
1783 msgstr "Aktuální členové"
1784
1785 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
1786 msgid "Current rights"
1787 msgstr "Aktuální práva"
1788
1789 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
1790 msgid "Current search"
1791 msgstr "Aktuální dotaz"
1792
1793 #: share/html/Admin/Queues/People.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
1794 msgid "Current watchers"
1795 msgstr "Aktuální pozorovatelé"
1796
1797 #: share/html/Admin/Elements/SystemTabs:63 share/html/Admin/Elements/Tabs:64 share/html/Admin/Global/index.html:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:194 share/html/Admin/index.html:73 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:61 share/html/User/Prefs.html:151
1798 msgid "Custom Fields"
1799 msgstr "Uživatelské položky"
1800
1801 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:56
1802 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
1803 msgid "Custom Fields for %1"
1804 msgstr "Uživatelské položky pro %1"
1805
1806 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:116
1807 msgid "Custom action cleanup code"
1808 msgstr "Čistící kód uživatelské akce"
1809
1810 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:109
1811 msgid "Custom action preparation code"
1812 msgstr "Přípravný kód uživatelské akce"
1813
1814 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:102
1815 msgid "Custom condition"
1816 msgstr "Uživatelská podmínka"
1817
1818 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:112 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:123
1819 #. ($MoveCustomFieldUp)
1820 #. ($MoveCustomFieldDown)
1821 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2683
1825 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
1826 msgid "Custom field %1 %2 %3"
1827 msgstr "Uživatelská položka %1 %2 %3"
1828
1829 #: lib/RT/Record.pm:1611
1830 #. ($args{'Field'})
1831 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
1832 msgstr "Uživatelská položka %1 se nevztahuje k tomuto objektu"
1833
1834 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2677
1835 #. ($CF->Name)
1836 msgid "Custom field %1 has a value."
1837 msgstr "Uživatelská položka %1 má hodnotu."
1838
1839 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2673
1840 #. ($CF->Name)
1841 msgid "Custom field %1 has no value."
1842 msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
1843
1844 #: lib/RT/Record.pm:1600 lib/RT/Record.pm:1782
1845 #. ($args{'Field'})
1846 msgid "Custom field %1 not found"
1847 msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
1848
1849 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
1850 #. ($cf)
1851 #. ($obj->Name)
1852 msgid "Custom field '%1'"
1853 msgstr "Uživatelská položka '%1'"
1854
1855 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1047
1856 msgid "Custom field is already applied to the object"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1268
1860 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
1861 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
1862 msgstr "Hodnota %1 nemůže být nalezena v uživatelské položce %2"
1863
1864 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:448
1865 msgid "Custom field value could not be deleted"
1866 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být smazána"
1867
1868 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1280
1869 msgid "Custom field value could not be found"
1870 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být nalezena"
1871
1872 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1282 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:450
1873 msgid "Custom field value deleted"
1874 msgstr "Hodnota uživatelské položky smazána"
1875
1876 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:139 lib/RT/Transaction_Overlay.pm:725 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
1877 msgid "CustomField"
1878 msgstr "Uživatelská položka"
1879
1880 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:138
1881 msgid "CustomFieldValue"
1882 msgstr "Hodnota uživatelské položky"
1883
1884 #: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:72 share/html/Prefs/Search.html:77
1885 msgid "Customize"
1886 msgstr "Upravit"
1887
1888 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
1889 msgid "Customize Basics"
1890 msgstr "Úprava základních údajů"
1891
1892 #: NOT FOUND IN SOURCE
1893 msgid "Customize Database Details"
1894 msgstr "Úprava detailů databáze"
1895
1896 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
1897 msgid "Customize Email Addresses"
1898 msgstr "Úprava emailových adres"
1899
1900 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:66 share/html/Install/Sendmail.html:48
1901 msgid "Customize Email Configuration"
1902 msgstr "Úprava konfigurace emailu"
1903
1904 #: NOT FOUND IN SOURCE
1905 msgid "Customize Global"
1906 msgstr "Úprava globálních implicitních hodnot"
1907
1908 #: NOT FOUND IN SOURCE
1909 msgid "Customize Global Defaults"
1910 msgstr "Úprava globálních implicitních hodnot"
1911
1912 #: lib/RT/Installer.pm:109
1913 msgid "DBA password"
1914 msgstr "Heslo DBA"
1915
1916 #: lib/RT/Installer.pm:102
1917 msgid "DBA username"
1918 msgstr "Uživatelské jméno DBA"
1919
1920 #: lib/RT/Config.pm:385
1921 msgid "Daily digest"
1922 msgstr "Denní přehled"
1923
1924 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:62 share/html/Dashboards/Subscription.html:66
1925 msgid "Dashboard"
1926 msgstr "Řídící panel"
1927
1928 #: share/html/Dashboards/Modify.html:114
1929 #. ($msg)
1930 msgid "Dashboard could not be created: %1"
1931 msgstr "Řídící panel nemůže být vytvořen: %1"
1932
1933 #: share/html/Dashboards/Modify.html:145 share/html/Dashboards/Queries.html:264
1934 #. ($msg)
1935 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
1936 msgstr "Řídící panel nemůže být aktualizován: %1"
1937
1938 #: share/html/Dashboards/Modify.html:142 share/html/Dashboards/Queries.html:261
1939 msgid "Dashboard updated"
1940 msgstr "Řídící panel aktualizován"
1941
1942 #: share/html/Dashboards/index.html:76 share/html/Elements/Dashboards:50 share/html/Tools/Elements/Tabs:58 share/html/Tools/index.html:58
1943 msgid "Dashboards"
1944 msgstr "Řídící panely"
1945
1946 #: lib/RT/Installer.pm:76
1947 msgid "Database host"
1948 msgstr "Adresa databázového serveru"
1949
1950 #: lib/RT/Installer.pm:94
1951 msgid "Database name"
1952 msgstr "Jméno databáze"
1953
1954 #: lib/RT/Installer.pm:125
1955 msgid "Database password for RT"
1956 msgstr "Databázové heslo pro RT"
1957
1958 #: lib/RT/Installer.pm:85
1959 msgid "Database port"
1960 msgstr "Port databázového serveru"
1961
1962 #: lib/RT/Installer.pm:58
1963 msgid "Database type"
1964 msgstr "Typ databáze"
1965
1966 #: lib/RT/Installer.pm:118
1967 msgid "Database username for RT"
1968 msgstr "Databázové uživatelské jméno pro RT"
1969
1970 #: lib/RT/Config.pm:346
1971 msgid "Date format"
1972 msgstr "Formát datumu"
1973
1974 #: lib/RT/Date.pm:657
1975 msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: lib/RT/Date.pm:655
1979 msgid "DateTime module missing"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: lib/RT/Date.pm:672
1983 msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: lib/RT/Date.pm:656
1987 msgid "DateTime::Locale module missing"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:101 share/html/Ticket/Elements/Tabs:134 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68
1991 msgid "Dates"
1992 msgstr "Datumy"
1993
1994 #: lib/RT/Date.pm:99
1995 msgid "Dec"
1996 msgstr "pro"
1997
1998 #: NOT FOUND IN SOURCE
1999 msgid "December"
2000 msgstr "Prosinec"
2001
2002 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:62
2003 msgid "Decrypt"
2004 msgstr "Dešifrovat"
2005
2006 #: etc/initialdata:197
2007 msgid "Default Autoresponse template"
2008 msgstr "Implicitní vzor automatické odpovědi"
2009
2010 #: share/html/Tools/Offline.html:62
2011 msgid "Default Queue"
2012 msgstr "Implicitní fronta"
2013
2014 #: share/html/Tools/Offline.html:71
2015 msgid "Default Requestor"
2016 msgstr "Implicitní žadatel"
2017
2018 #: lib/RT/Config.pm:240
2019 msgid "Default Update Type when Resolving"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: etc/initialdata:271
2023 msgid "Default admin comment template"
2024 msgstr "Implicitní vzor administrativního komentáře"
2025
2026 #: etc/initialdata:250
2027 msgid "Default admin correspondence template"
2028 msgstr "Implicitní vzor administrativní korespondence"
2029
2030 #: etc/initialdata:262
2031 msgid "Default correspondence template"
2032 msgstr "Implicitní korespondenční vzor"
2033
2034 #: lib/RT/Config.pm:140
2035 msgid "Default queue"
2036 msgstr "Implicitní fronta"
2037
2038 #: etc/initialdata:228
2039 msgid "Default transaction template"
2040 msgstr "Implicitní transakční vzor"
2041
2042 #: share/html/Widgets/Form/Integer:71 share/html/Widgets/Form/String:69
2043 #. ($DefaultValue)
2044 msgid "Default: %1"
2045 msgstr "Implicitně: %1"
2046
2047 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:703
2048 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
2049 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: lib/RT/Date.pm:113
2053 msgid "DefaultFormat"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: share/html/User/Delegation.html:48 share/html/User/Delegation.html:51
2057 msgid "Delegate rights"
2058 msgstr "Delegovat práva"
2059
2060 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:91 lib/RT/System.pm:87
2061 msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
2062 msgstr "Delegovat specifická práva, která vám byla poskytnuta."
2063
2064 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:91 lib/RT/System.pm:87
2065 msgid "DelegateRights"
2066 msgstr "Delegovat práva"
2067
2068 #: share/html/User/Elements/Tabs:69
2069 msgid "Delegation"
2070 msgstr "Pověření"
2071
2072 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Dashboards/Modify.html:81 share/html/Search/Elements/EditFormat:103 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:63 share/html/Widgets/SelectionBox:219
2073 msgid "Delete"
2074 msgstr "Smazat"
2075
2076 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2077 msgid "Delete Template"
2078 msgstr "Smazat vzor"
2079
2080 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:100
2081 msgid "Delete dashboards for this group"
2082 msgstr "Smazat řídící panely této skupiny"
2083
2084 #: lib/RT/SharedSetting.pm:268
2085 #. ($msg)
2086 msgid "Delete failed: %1"
2087 msgstr "Nelze smazat: %1"
2088
2089 #: lib/RT/Dashboard.pm:88
2090 msgid "Delete personal dashboards"
2091 msgstr "Smazat osobní řídící panely"
2092
2093 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2094 msgid "Delete selected scrips"
2095 msgstr "Smazat vybrané scripy"
2096
2097 #: lib/RT/Dashboard.pm:83
2098 msgid "Delete system dashboards"
2099 msgstr "Smazat systémové řídící panely"
2100
2101 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:112
2102 msgid "Delete tickets"
2103 msgstr "Smazat požadavky"
2104
2105 #: share/html/Search/Bulk.html:194
2106 msgid "Delete values"
2107 msgstr "Smazat hodnoty"
2108
2109 #: lib/RT/Dashboard.pm:83
2110 msgid "DeleteDashboard"
2111 msgstr "Smazat řídící panel"
2112
2113 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:100
2114 msgid "DeleteGroupDashboard"
2115 msgstr "Smazat řídící panel skupiny"
2116
2117 #: lib/RT/Dashboard.pm:88
2118 msgid "DeleteOwnDashboard"
2119 msgstr "Smazat vlastní řídící panel"
2120
2121 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:112
2122 msgid "DeleteTicket"
2123 msgstr "Smazat požadavek"
2124
2125 #: lib/RT/SharedSetting.pm:266
2126 #. ($self->ObjectName)
2127 msgid "Deleted %1"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: share/html/Dashboards/index.html:83
2131 #. ($Deleted)
2132 msgid "Deleted dashboard %1"
2133 msgstr "Smazán řídící panel %1"
2134
2135 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2136 msgid "Deleted queries"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:192
2140 msgid "Deleted saved search"
2141 msgstr "Smazaný uložený dotaz"
2142
2143 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:394
2144 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2145 msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo porušit referenční integritu"
2146
2147 #: lib/RT/User_Overlay.pm:415
2148 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2149 msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
2150
2151 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
2152 msgid "Deny"
2153 msgstr "Zamítnout"
2154
2155 #: share/html/Elements/EditLinks:141 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:80 share/html/Ticket/Create.html:232 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56
2156 msgid "Depended on by"
2157 msgstr "Je rekvizitou pro"
2158
2159 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:160 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:116 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2160 msgid "DependedOnBy"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:805
2164 #. ($value)
2165 msgid "Dependency by %1 added"
2166 msgstr "Přidána závislost %1"
2167
2168 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:845
2169 #. ($value)
2170 msgid "Dependency by %1 deleted"
2171 msgstr "Závislost %1 smazána"
2172
2173 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:802
2174 #. ($value)
2175 msgid "Dependency on %1 added"
2176 msgstr "Přidána závislost na %1"
2177
2178 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:842
2179 #. ($value)
2180 msgid "Dependency on %1 deleted"
2181 msgstr "Závislost na %1 smazána"
2182
2183 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:115
2184 msgid "DependentOn"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: share/html/Elements/EditLinks:137 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:231 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48
2188 msgid "Depends on"
2189 msgstr "Závisející na"
2190
2191 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:160 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:112 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2192 msgid "DependsOn"
2193 msgstr "Závisející na"
2194
2195 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:83
2196 msgid "Desc"
2197 msgstr "Sestupně"
2198
2199 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2200 msgid "Descending"
2201 msgstr "Sestupně"
2202
2203 #: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:156
2204 msgid "Describe the issue below"
2205 msgstr "Popište případ níže"
2206
2207 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:59 share/html/Admin/Groups/Modify.html:73 share/html/Admin/Queues/Modify.html:66 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:55 share/html/User/Groups/Modify.html:72
2208 msgid "Description"
2209 msgstr "Popis"
2210
2211 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2212 msgid "Direction"
2213 msgstr "Směr"
2214
2215 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2216 msgid "Disabled"
2217 msgstr "Zakázáno"
2218
2219 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:69 share/html/Ticket/Elements/Tabs:120
2220 msgid "Display"
2221 msgstr "Zobrazit"
2222
2223 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:89
2224 msgid "Display Access Control List"
2225 msgstr "Zobrazit přístupová práva"
2226
2227 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:99
2228 msgid "Display Columns"
2229 msgstr "Zobrazované položky"
2230
2231 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:96
2232 msgid "Display Scrip templates for this queue"
2233 msgstr "Zobrazovat vzory scripů pro tuto frontu"
2234
2235 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:99
2236 msgid "Display Scrips for this queue"
2237 msgstr "Zobrazovat scripy pro tuto frontu"
2238
2239 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:94
2240 msgid "Display saved searches for this group"
2241 msgstr "Zobraz uložené dotazy pro tuto skupinu"
2242
2243 #: share/html/Elements/Footer:64
2244 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
2245 msgstr "Šířeno pod verzí 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> GNU GPL.</a>"
2246
2247 #: lib/RT/System.pm:79
2248 msgid "Do anything and everything"
2249 msgstr "Dělat cokoli a všechno"
2250
2251 #: lib/RT/Installer.pm:190
2252 msgid "Domain name"
2253 msgstr "Doménové jméno"
2254
2255 #: lib/RT/Installer.pm:191
2256 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2257 msgstr "Nesmí obsahovat http://, ale pouze něco jako 'localhost', 'rt.example.com'"
2258
2259 #: lib/RT/Config.pm:277
2260 msgid "Don't refresh home page."
2261 msgstr ""
2262
2263 #: lib/RT/Config.pm:224
2264 msgid "Don't refresh search results."
2265 msgstr ""
2266
2267 #: share/html/Elements/Refresh:53
2268 msgid "Don't refresh this page."
2269 msgstr "Neobnovovat tuto stránku."
2270
2271 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2212
2272 msgid "Don't trust this key at all"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:66
2276 msgid "Download"
2277 msgstr "Stáhnout"
2278
2279 #: share/html/Admin/Groups/index.html:73 share/html/Admin/Users/index.html:74
2280 msgid "Download as a tab-delimited file"
2281 msgstr "Stáhnout jako soubor oddělený tabelátory"
2282
2283 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2284 msgid "Download dumpfile"
2285 msgstr "Stáhnout dumpfile"
2286
2287 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:159 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:921 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:121 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Create.html:217 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66
2288 msgid "Due"
2289 msgstr "Termín dokončení"
2290
2291 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
2292 msgid "DueRelative"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: share/html/Install/Initialize.html:126 share/html/Install/Initialize.html:89
2296 #. ($msg)
2297 msgid "ERROR: %1"
2298 msgstr "CHYBA: %1"
2299
2300 #: share/html/Tools/index.html:75
2301 msgid "Easy updating of your open tickets"
2302 msgstr "Jednoduchá úprava vašich otevřených požadavků"
2303
2304 #: share/html/Elements/Dashboards:53 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/index.html:134
2305 msgid "Edit"
2306 msgstr "Upravit"
2307
2308 #: share/html/Search/Bulk.html:189
2309 msgid "Edit Custom Fields"
2310 msgstr "Upravit uživatelské položky"
2311
2312 #: share/html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:94 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:66 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:66
2313 #. ($Object->Name)
2314 msgid "Edit Custom Fields for %1"
2315 msgstr "Upravit uživatelské položky pro %1"
2316
2317 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:56
2318 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2319 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny skupiny"
2320
2321 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:56
2322 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2323 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny fronty"
2324
2325 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:56
2326 msgid "Edit Custom Fields for all users"
2327 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny uživatele"
2328
2329 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:56 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:56
2330 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2331 msgstr "Upravit uživatelské položky pro požadavky ve všech frontách"
2332
2333 #: share/html/Search/Bulk.html:229 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62
2334 msgid "Edit Links"
2335 msgstr "Upravit vazby"
2336
2337 #: share/html/Search/Edit.html:76
2338 msgid "Edit Query"
2339 msgstr "Upravit dotaz"
2340
2341 #: share/html/Ticket/Elements/Tabs:280
2342 msgid "Edit Search"
2343 msgstr "Úprava dotazu"
2344
2345 #: share/html/Admin/Queues/Templates.html:65
2346 #. ($QueueObj->Name)
2347 msgid "Edit Templates for queue %1"
2348 msgstr "Upravit vzory pro frontu %1"
2349
2350 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:93
2351 msgid "Edit saved searches for this group"
2352 msgstr "Upravit uložené dotazy pro tuto skupinu"
2353
2354 #: share/html/Admin/Global/index.html:61
2355 msgid "Edit system templates"
2356 msgstr "Úprava systémových vzorů"
2357
2358 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:93
2359 msgid "EditSavedSearches"
2360 msgstr "Upravovat uložené dotazy"
2361
2362 #: share/html/Search/Elements/ResultViews:63
2363 msgid "Editable text"
2364 msgstr "Editovatelný text"
2365
2366 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:176
2367 #. ($QueueObj->Name)
2368 msgid "Editing Configuration for queue %1"
2369 msgstr "Úprava konfigurace pro frontu %1"
2370
2371 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:168 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2372 #. ($CustomFieldObj->Name())
2373 #. ($CustomFieldObj->Name)
2374 msgid "Editing CustomField %1"
2375 msgstr "Úprava uživatelské položky %1"
2376
2377 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:57
2378 #. ($Group->Name)
2379 msgid "Editing membership for group %1"
2380 msgstr "Úprava členství ve skupině %1"
2381
2382 #: share/html/User/Groups/Members.html:152
2383 #. ($Group->Name)
2384 msgid "Editing membership for personal group %1"
2385 msgstr "Úprava členství ve vlastní skupině %1"
2386
2387 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:99 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2388 msgid "EffectiveId"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: lib/RT/Record.pm:1300 lib/RT/Record.pm:1381 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2280 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2375
2392 msgid "Either base or target must be specified"
2393 msgstr "Zdroj či cíl musí být zadán"
2394
2395 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
2396 #. ($SavedSearch)
2397 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2398 msgstr "Buď nemáte oprávnění pro zobrazení uloženého dotazu %1 nebo je identifikátor nesprávný"
2399
2400 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:76 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:67
2401 msgid "Email"
2402 msgstr "Email"
2403
2404 #: NOT FOUND IN SOURCE
2405 msgid "Email Configuration"
2406 msgstr "Nastavení emailu"
2407
2408 #: etc/initialdata:456 etc/upgrade/3.7.85/content:4
2409 msgid "Email Digest"
2410 msgstr "Emailový přehled"
2411
2412 #: lib/RT/User_Overlay.pm:547
2413 msgid "Email address in use"
2414 msgstr "Emailová adresa je použita"
2415
2416 #: lib/RT/Config.pm:382
2417 msgid "Email delivery"
2418 msgstr "Doručování zpráv"
2419
2420 #: etc/initialdata:457 etc/upgrade/3.7.85/content:5
2421 msgid "Email template for periodic notification digests"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
2425 msgid "EmailAddress"
2426 msgstr "Email"
2427
2428 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2429 msgid "Enabled"
2430 msgstr "Povoleno"
2431
2432 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:124 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
2433 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
2434 msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto uživatelskou položky)"
2435
2436 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:89 share/html/User/Groups/Modify.html:76
2437 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
2438 msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto skupinu)"
2439
2440 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:119
2441 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
2442 msgstr "Povoleno (zrušení zatrhnutí zablokuje tuto frontu)"
2443
2444 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
2445 msgid "Enabled Queues"
2446 msgstr "Povolené fronty"
2447
2448 #: share/html/Admin/Queues/index.html:101
2449 msgid "Enabled queues matching search criteria"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138 share/html/User/Groups/Modify.html:140
2453 #. (loc_fuzzy($msg))
2454 msgid "Enabled status %1"
2455 msgstr "Povolen stav %1"
2456
2457 #: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:53 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:84 share/html/Ticket/GnuPG.html:62
2458 msgid "Encrypt"
2459 msgstr "Šifrovat"
2460
2461 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:114
2462 msgid "Encrypt by default"
2463 msgstr "Implicitně šifrovat"
2464
2465 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:214
2466 msgid "Encrypt/Decrypt"
2467 msgstr "Šifrovat/Dešifrovat"
2468
2469 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:103
2470 #. ($id, $txn->Ticket)
2471 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
2472 msgstr "Šifrovat/Dešifrovat transakci #%1 požadavku #%2"
2473
2474 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:546
2475 msgid "Encrypting disabled"
2476 msgstr "Šifrování zakázáno"
2477
2478 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:545
2479 msgid "Encrypting enabled"
2480 msgstr "Šifrování povoleno"
2481
2482 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:66
2483 msgid "Enter multiple values"
2484 msgstr "Vyplnit více hodnot"
2485
2486 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:96
2487 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
2488 msgstr "Vyplnit více hodnot s automatickým doplňováním"
2489
2490 #: share/html/Elements/EditLinks:127
2491 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
2492 msgstr "Zadejte objekty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2493
2494 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:67
2495 msgid "Enter one value"
2496 msgstr "Vyplnit jednu hodnotu"
2497
2498 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:97
2499 msgid "Enter one value with autocompletion"
2500 msgstr "Vyplnit jednu hodnotu s automatických doplňováním"
2501
2502 #: share/html/Elements/EditLinks:124
2503 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
2504 msgstr "Zadejte fronty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2505
2506 #: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:230 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
2507 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
2508 msgstr "Zadejte požadavky či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2509
2510 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:68
2511 msgid "Enter up to %1 values"
2512 msgstr "Zadejte nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
2513
2514 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:98
2515 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
2516 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot) s automatickým doplňováním"
2517
2518 #: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:58 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49
2519 msgid "Error"
2520 msgstr "Chyba"
2521
2522 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:769
2523 msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
2524 msgstr "Chyba v parametrech do Queue->AddWatcher"
2525
2526 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:940
2527 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
2528 msgstr "Chyba v parametrech do Queue->DeleteWatcher"
2529
2530 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1085
2531 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
2532 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->AddWatcher"
2533
2534 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1241
2535 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
2536 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->DeleteWatcher"
2537
2538 #: etc/initialdata:404 etc/upgrade/3.7.10/content:13
2539 msgid "Error to RT owner: public key"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: etc/initialdata:466 etc/upgrade/3.7.87/content:4
2543 msgid "Error: Missing dashboard"
2544 msgstr "Chyba: chybějící řídící panel"
2545
2546 #: etc/initialdata:429 etc/upgrade/3.7.10/content:38
2547 msgid "Error: bad GnuPG data"
2548 msgstr "Chyba: špatná data GnuPG"
2549
2550 #: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:26
2551 msgid "Error: no private key"
2552 msgstr "Chyba: žádný soukromý klíč"
2553
2554 #: etc/initialdata:395 etc/upgrade/3.7.10/content:4
2555 msgid "Error: public key"
2556 msgstr "Chyba: veřejný klíč"
2557
2558 #: bin/rt-crontool:389
2559 msgid "Escalate tickets"
2560 msgstr "Eskalovat požadavky"
2561
2562 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59
2563 msgid "Estimated"
2564 msgstr "Odhadovaný"
2565
2566 #: lib/RT/Handle.pm:648
2567 msgid "Everyone"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: share/html/Tools/Reports/index.html:70
2571 msgid "Examine tickets created in a queue between two dates"
2572 msgstr "Zkoumat požadavky vytvořené ve frontě mezi dvěma dny"
2573
2574 #: share/html/Tools/Reports/index.html:65
2575 msgid "Examine tickets resolved in a queue between two dates"
2576 msgstr "Zkoumat požadavky vyřešené ve frontě mezi dvěma dny"
2577
2578 #: share/html/Tools/Reports/index.html:60
2579 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
2580 msgstr "Zkoumat požadavky vyřešené ve frontě, seskupené podle vlastníka"
2581
2582 #: bin/rt-crontool:375
2583 msgid "Example:"
2584 msgstr "Příklad:"
2585
2586 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
2587 msgid "Expire"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
2591 msgid "ExtendedStatus"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: lib/RT/User_Overlay.pm:1099
2595 msgid "External authentication enabled."
2596 msgstr ""
2597
2598 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:101
2599 msgid "Extra info"
2600 msgstr "Doplňkové údaje"
2601
2602 #: etc/initialdata:97 etc/upgrade/3.8.3/content:75
2603 msgid "Extract Subject Tag"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:76
2607 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
2608 msgstr ""
2609
2610 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
2611 #. ($DBI::errstr)
2612 msgid "Failed to connect to database: %1"
2613 msgstr "Nelze se připojit k databázi: %1"
2614
2615 #: lib/RT/SharedSetting.pm:200
2616 #. ($self->ObjectName)
2617 msgid "Failed to create %1 attribute"
2618 msgstr "Nelze vytvořit atribut %1"
2619
2620 #: lib/RT/User_Overlay.pm:290
2621 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
2622 msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Privilegovaný'."
2623
2624 #: lib/RT/User_Overlay.pm:297
2625 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
2626 msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Neprivilegovaný'"
2627
2628 #: lib/RT/SharedSetting.pm:117
2629 #. ($self->ObjectName, $id)
2630 msgid "Failed to load %1 %2"
2631 msgstr "Nelze načíst %1 %2"
2632
2633 #: lib/RT/SharedSetting.pm:141
2634 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
2635 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
2636 msgstr "Nelze načíst %1 %1: %3"
2637
2638 #: bin/rt-crontool:308
2639 #. ($modname, $@)
2640 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
2641 msgstr "Nelze načíst modul %1. (%2)"
2642
2643 #: lib/RT/SharedSetting.pm:184
2644 #. ($privacy)
2645 msgid "Failed to load object for %1"
2646 msgstr "Nelze načíst objekt pro %1"
2647
2648 #: sbin/rt-email-digest:166
2649 msgid "Failed to load template"
2650 msgstr "Nelze načíst vzor"
2651
2652 #: sbin/rt-email-digest:174
2653 msgid "Failed to parse template"
2654 msgstr "Nelze určit vzor"
2655
2656 #: lib/RT/Date.pm:89
2657 msgid "Feb"
2658 msgstr "úno"
2659
2660 #: NOT FOUND IN SOURCE
2661 msgid "February"
2662 msgstr "Únor"
2663
2664 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:74
2665 msgid "Field values source:"
2666 msgstr "Zdroj hodnot položky:"
2667
2668 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:52
2669 msgid "FileName"
2670 msgstr "Název souboru"
2671
2672 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:128 share/html/Elements/SelectAttachmentField:52
2673 msgid "Filename"
2674 msgstr "Název souboru"
2675
2676 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
2677 msgid "Fill arguments"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
2681 msgid "Fill boxes with color using"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:71
2685 msgid "Fill in multiple text areas"
2686 msgstr "Vyplnit více textových oblastí"
2687
2688 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:76
2689 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
2690 msgstr "Vyplnit více wiki textových oblastí"
2691
2692 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:72
2693 msgid "Fill in one text area"
2694 msgstr "Vyplnit jednu textovou oblast"
2695
2696 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:77
2697 msgid "Fill in one wikitext area"
2698 msgstr "Vyplnit jednu wiki textovou oblast"
2699
2700 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:105 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:97
2701 msgid "Fill in this field with a URL."
2702 msgstr "Do této položky zadejte URL."
2703
2704 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:73
2705 msgid "Fill in up to %1 text areas"
2706 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
2707
2708 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:78
2709 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
2710 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 wiki %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
2711
2712 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2115 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:188 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:109
2713 msgid "Final Priority"
2714 msgstr "Koncová priorita"
2715
2716 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:912 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:102 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
2717 msgid "FinalPriority"
2718 msgstr "Koncová priorita"
2719
2720 #: share/html/Admin/Users/index.html:86
2721 msgid "Find all users whose"
2722 msgstr "Najdi všechny uživatele jejichž"
2723
2724 #: share/html/Admin/Groups/index.html:82 share/html/Admin/Queues/People.html:84 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
2725 msgid "Find groups whose"
2726 msgstr "Najít skupiny jejichž"
2727
2728 #: share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
2729 msgid "Find people whose"
2730 msgstr "Najít osoby, jejichž"
2731
2732 #: share/html/Search/Results.html:156
2733 msgid "Find tickets"
2734 msgstr "Nalézt požadavky"
2735
2736 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
2737 msgid "Fingerprint"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:65
2741 msgid "Finish"
2742 msgstr "Dokončit"
2743
2744 #: share/html/Ticket/Elements/Tabs:82
2745 msgid "First"
2746 msgstr "První"
2747
2748 #: lib/RT/StyleGuide.pod:758
2749 msgid "Foo Bar Baz"
2750 msgstr "Foo Bar Baz"
2751
2752 #: lib/RT/StyleGuide.pod:749
2753 msgid "Foo!"
2754 msgstr "Foo!"
2755
2756 #: share/html/Search/Bulk.html:94
2757 msgid "Force change"
2758 msgstr "Vynutit změnu"
2759
2760 #: share/html/Search/Edit.html:69 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
2761 msgid "Format"
2762 msgstr "Formát"
2763
2764 #: etc/initialdata:380 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:204 share/html/Ticket/Elements/Tabs:183
2765 msgid "Forward"
2766 msgstr "Předání"
2767
2768 #: share/html/Ticket/Forward.html:79
2769 msgid "Forward Message"
2770 msgstr "Předat zprávu"
2771
2772 #: share/html/Ticket/Forward.html:78
2773 msgid "Forward Message and Return"
2774 msgstr "Předat zprávu a zpět"
2775
2776 #: etc/initialdata:387 etc/upgrade/3.8.6/content:3
2777 msgid "Forward Ticket"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: NOT FOUND IN SOURCE
2781 msgid "Forward message"
2782 msgstr "Předat zprávu"
2783
2784 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:116
2785 msgid "Forward messages to third person(s)"
2786 msgstr "Předat zprávy třetí osobě"
2787
2788 #: share/html/Ticket/Forward.html:114
2789 #. ($TicketObj->id)
2790 msgid "Forward ticket #%1"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: share/html/Ticket/Forward.html:113
2794 #. ($txn->id)
2795 msgid "Forward transaction #%1"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:116
2799 msgid "ForwardMessage"
2800 msgstr "Předat zprávu"
2801
2802 #: share/html/Search/Results.html:154
2803 #. ($ticketcount)
2804 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
2805 msgstr "Nalezen%quant(%1,,y,o) %numf(%1) %quant(%1,požadavek,požadavky,požadavků)"
2806
2807 #: lib/RT/Record.pm:929
2808 msgid "Found Object"
2809 msgstr "Nalezen objekt"
2810
2811 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:95
2812 msgid "Frequency"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: lib/RT/Date.pm:108
2816 msgid "Fri"
2817 msgstr "Pá"
2818
2819 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:113
2820 msgid "Friday"
2821 msgstr "Pátek"
2822
2823 #: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:68 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:74
2824 msgid "Full headers"
2825 msgstr "Celé hlavičky"
2826
2827 #: lib/RT/Config.pm:169 lib/RT/Config.pm:216 lib/RT/Config.pm:235
2828 msgid "General"
2829 msgstr "Obecné"
2830
2831 #: share/html/Tools/Offline.html:86
2832 msgid "Get template from file"
2833 msgstr "Vzít vzor ze souboru"
2834
2835 #: share/html/Install/index.html:76
2836 msgid "Getting started"
2837 msgstr "Úvod"
2838
2839 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:771
2840 #. ($New->Name)
2841 msgid "Given to %1"
2842 msgstr "Předáno %1"
2843
2844 #: share/html/Admin/Elements/Tabs:67 share/html/Admin/index.html:78 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74
2845 msgid "Global"
2846 msgstr "Globální"
2847
2848 #: NOT FOUND IN SOURCE
2849 msgid "Global Custom Fields"
2850 msgstr "Globální uživatelské položky"
2851
2852 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
2853 msgid "Global custom field configuration"
2854 msgstr "Globální konfigurace uživatelských položek"
2855
2856 #: share/html/Admin/Global/MyRT.html:105
2857 #. ($pane)
2858 msgid "Global portlet %1 saved."
2859 msgstr "Globální portlet %1 uložen."
2860
2861 #: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:61
2862 #. (loc($Template->Name))
2863 msgid "Global template: %1"
2864 msgstr "Globální vzor: %1"
2865
2866 #: share/html/Admin/Elements/UserTabs:76
2867 msgid "GnuPG"
2868 msgstr "GnuPG"
2869
2870 #: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:689 lib/RT/Attachment_Overlay.pm:724
2871 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
2872 msgstr "Chyba GnuPG. Kontaktujte administrátora"
2873
2874 #: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:644 lib/RT/Attachment_Overlay.pm:706
2875 msgid "GnuPG integration is disabled"
2876 msgstr "Integrace GnuPG je zakázána"
2877
2878 #: share/html/Elements/GnuPG/KeyIssues:49
2879 msgid "GnuPG issues"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
2883 #. ($EmailAddress)
2884 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
2885 msgstr "GnuPG soukromý klíč(e) pro %1"
2886
2887 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:128 share/html/Admin/Queues/Modify.html:138
2888 msgid "GnuPG private keys"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
2892 #. ($EmailAddress)
2893 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
2894 msgstr "GnuPg veřejný klíč(e) pro %1"
2895
2896 #: share/html/Search/Elements/ResultViews:73
2897 msgid "Go"
2898 msgstr "Spusť"
2899
2900 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:87 share/html/Admin/Groups/index.html:83 share/html/Admin/Queues/People.html:82 share/html/Admin/Queues/People.html:86 share/html/Admin/Queues/index.html:90 share/html/Admin/Users/index.html:90 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59 share/html/Tools/Offline.html:90
2901 msgid "Go!"
2902 msgstr "Spusť!"
2903
2904 #: share/html/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
2905 msgid "Goto ticket"
2906 msgstr "Přejít na požadavek"
2907
2908 #: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:109 share/html/Ticket/Elements/Tabs:326 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:61
2909 msgid "Graph"
2910 msgstr "Diagram"
2911
2912 #: share/html/Search/Chart.html:89 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
2913 msgid "Graph Properties"
2914 msgstr "Vlastnosti diagramu"
2915
2916 #: share/html/Search/Elements/Chart:98
2917 msgid "Graphical charts are not available."
2918 msgstr "Grafické grafy nejsou dostupné."
2919
2920 #: lib/RT/Record.pm:910 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
2921 msgid "Group"
2922 msgstr "Skupina"
2923
2924 #: share/html/Admin/Elements/CustomFieldTabs:70 share/html/Admin/Elements/GroupTabs:68 share/html/Admin/Elements/QueueTabs:84 share/html/Admin/Elements/SystemTabs:67 share/html/Admin/Global/index.html:70
2925 msgid "Group Rights"
2926 msgstr "Práva skupiny"
2927
2928 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:1000
2929 #. ($new_member_obj->Object->Name)
2930 msgid "Group already has member: %1"
2931 msgstr "Skupina již má člena: %1"
2932
2933 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:119
2934 #. ($create_msg)
2935 msgid "Group could not be created: %1"
2936 msgstr "Skupina nemůže být založena: %1"
2937
2938 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:478
2939 msgid "Group created"
2940 msgstr "Skupina vytvořena"
2941
2942 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:735
2943 msgid "Group disabled"
2944 msgstr "Skupina zakázána"
2945
2946 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:737
2947 msgid "Group enabled"
2948 msgstr "Skupina povolena"
2949
2950 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:1175
2951 msgid "Group has no such member"
2952 msgstr "Skupina nemá takového člena"
2953
2954 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:980 lib/RT/Queue_Overlay.pm:838 lib/RT/Queue_Overlay.pm:913 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1133 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:1213
2955 msgid "Group not found"
2956 msgstr "Skupina nenalezena"
2957
2958 #: share/html/User/Elements/DelegateRights:102
2959 msgid "Group rights"
2960 msgstr "Práva skupiny"
2961
2962 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1320 share/html/Admin/Elements/GlobalCustomFieldTabs:63 share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:67 share/html/Admin/Elements/Tabs:58 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:90 share/html/Admin/Queues/People.html:108 share/html/Admin/index.html:63 share/html/User/Groups/Members.html:90
2963 msgid "Groups"
2964 msgstr "Skupiny"
2965
2966 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:1006
2967 msgid "Groups can't be members of their members"
2968 msgstr "Skupiny nemohou být svými členy"
2969
2970 #: share/html/Admin/Groups/index.html:96
2971 msgid "Groups matching search criteria"
2972 msgstr "Skupiny splňující vyhledávací podmínku"
2973
2974 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:60
2975 msgid "Groups the user is member of (check box to delete)"
2976 msgstr "Skupiny, jejichž je uživatel členem (zatrhněte pro smazání)"
2977
2978 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:74
2979 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
2980 msgstr "Skupiny, jejichž není uživatel členem (zatrhněte pro přidání)"
2981
2982 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:94
2983 msgid "Groups this user belongs to"
2984 msgstr "Skupiny, do nichž uživatel patří"
2985
2986 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:114
2987 msgid "HasMember"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: etc/initialdata:388 etc/upgrade/3.8.6/content:4
2991 msgid "Heading of a forwarded Ticket"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: etc/initialdata:381 etc/upgrade/3.7.15/content:5
2995 msgid "Heading of a forwarded message"
2996 msgstr "Záhlaví předané zprávy"
2997
2998 #: lib/RT/Interface/CLI.pm:95 lib/RT/Interface/CLI.pm:95
2999 msgid "Hello!"
3000 msgstr "Ahoj!"
3001
3002 #: lib/RT/StyleGuide.pod:765
3003 #. ($name)
3004 msgid "Hello, %1"
3005 msgstr "Ahoj, %1"
3006
3007 #: share/html/Install/Global.html:52
3008 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
3009 msgstr "Pomožte nám nastavit některé užitečné implicitní hodnoty pro RT."
3010
3011 #: share/html/Admin/Elements/GroupTabs:72 share/html/Admin/Elements/QueueTabs:90 share/html/Admin/Elements/UserTabs:66 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/Ticket/Elements/Tabs:125
3012 msgid "History"
3013 msgstr "Historie"
3014
3015 #: share/html/Admin/Groups/History.html:64
3016 #. ($GroupObj->Name)
3017 msgid "History of the group %1"
3018 msgstr "Historie skupiny %1"
3019
3020 #: share/html/Admin/Queues/History.html:64
3021 #. ($QueueObj->Name)
3022 msgid "History of the queue %1"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: share/html/Admin/Users/History.html:64
3026 #. ($UserObj->Name)
3027 msgid "History of the user %1"
3028 msgstr "Historie uživatele %1"
3029
3030 #: share/html/Elements/DashboardTabs:87
3031 msgid "Home"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: lib/RT/Config.pm:274
3035 msgid "Home page refresh interval"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:86
3039 msgid "HomePhone"
3040 msgstr "Telefon domů"
3041
3042 #: share/html/Elements/Tabs:68
3043 msgid "Homepage"
3044 msgstr "Domovská stránka"
3045
3046 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:141
3047 msgid "Hour"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
3051 msgid "Hours"
3052 msgstr "Hodin"
3053
3054 #: lib/RT/Base.pm:136
3055 #. (6)
3056 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
3057 msgstr "Mám %quant(%1,míchačku,míchačky,míchaček)"
3058
3059 #: lib/RT/Date.pm:114
3060 msgid "ISO"
3061 msgstr "ISO"
3062
3063 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2040 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50
3064 msgid "Id"
3065 msgstr "Identifikátor"
3066
3067 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/User/Prefs.html:62
3068 msgid "Identity"
3069 msgstr "Identita"
3070
3071 #: lib/RT/Approval/Rule/Rejected.pm:54
3072 msgid "If an approval is rejected, reject the original and delete pending approvals"
3073 msgstr "Odmítni původce a zruš stávající schválení, bylo-li zamítnuto schválení"
3074
3075 #: share/html/Tools/Offline.html:75
3076 msgid "If no Requestor is specified, create tickets with this requestor."
3077 msgstr "Nebyl-li zadán Žadatel, vytvářejte požadavky jako tento žadatel."
3078
3079 #: share/html/Tools/Offline.html:66
3080 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
3081 msgstr "Nebyla-li zadána fronta, vytvářejte požadavky v této frontě"
3082
3083 #: bin/rt-crontool:371
3084 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
3085 msgstr "Pokud by byl tento nástroj setgid, místní uživatel by jej mohl použit k získaní administrativního přístupu k RT"
3086
3087 #: share/html/Install/index.html:83
3088 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server.</p>"
3089 msgstr "Pokud již máte funkční RT server i databázi, měli byste využít této příležitosti k ověření, že váš databázový server běží a že se s ním RT server může spojit. Až to uděláte, zastavte a znovu spusťte RT server.</p>"
3090
3091 #: share/html/Install/Finish.html:60
3092 msgid "If you've change the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3093 msgstr "Pokud jste změnili port, na kterém RT běží, tak budete potřebovat restartovat server, abyste se mohli přihlásit."
3094
3095 #: share/html/Admin/Queues/People.html:130 share/html/Ticket/Modify.html:65 share/html/Ticket/ModifyAll.html:155 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:63
3096 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
3097 msgstr "Pokud jste změnili cokoli nahoře, nezapomeňte"
3098
3099 #: share/html/Install/DatabaseType.html:61
3100 #. ('<a href="http://search.cpan.org" target="_new">CPAN</a>')
3101 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
3102 msgstr "Pokud vámi upřednostňovaná databáze není uvedena v rozbalovacím menu níže, tak to znamená, že RT nenašel její lokálně nainstalovaný <i>databázový ovladač</i>. Měli byste bých schopni to napravit za použití %1 stažením a instalací DBD::MySQL, DBD::Oracle nebo DBD::Pg."
3103
3104 #: lib/RT/Record.pm:921
3105 msgid "Illegal value for %1"
3106 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
3107
3108 #: lib/RT/Record.pm:924
3109 msgid "Immutable field"
3110 msgstr "Neměnná položka"
3111
3112 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:84
3113 msgid "Include disabled custom fields in listing."
3114 msgstr "Zahrnout blokované uživatelské položky do výpisu."
3115
3116 #: share/html/Admin/Groups/index.html:81
3117 msgid "Include disabled groups in listing."
3118 msgstr "Zahrnout blokované skupiny do výpisu."
3119
3120 #: share/html/Admin/Queues/index.html:89
3121 msgid "Include disabled queues in listing."
3122 msgstr "Zahrnout blokované fronty do výpisu."
3123
3124 #: share/html/Admin/Users/index.html:88
3125 msgid "Include disabled users in search."
3126 msgstr "Zahrnout blokované uživatele do vyhledávání."
3127
3128 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:101
3129 msgid "Include page"
3130 msgstr "Zahrnout stránku"
3131
3132 #: lib/RT/Config.pm:384
3133 msgid "Individual messages"
3134 msgstr "Jednotlivé zprávy"
3135
3136 #: etc/initialdata:406 etc/upgrade/3.7.10/content:15
3137 msgid "Inform RT owner that user(s) have problems with public keys"
3138 msgstr "Informovat vlastníka RT, že uživatel(é) má problémy s veřejnými klíči"
3139
3140 #: etc/initialdata:468 etc/upgrade/3.7.87/content:6
3141 msgid "Inform user that a dashboard he subscribed to is missing"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: etc/initialdata:431 etc/upgrade/3.7.10/content:40
3145 msgid "Inform user that a message he sent has invalid GnuPG data"
3146 msgstr "Informovat uživatele, že zpráva, kterou odeslal, má neplatná GnuPG data"
3147
3148 #: etc/initialdata:397 etc/upgrade/3.7.10/content:6
3149 msgid "Inform user that he has problems with public key and couldn't recieve encrypted content"
3150 msgstr "Informovat uživatele, že má problémy s veřejným klíčem a nemůže přijímat zašifrovaný obsah"
3151
3152 #: etc/initialdata:443
3153 msgid "Inform user that his password has been reset"
3154 msgstr "Informovat uživatele, že jeho heslo bylo obnoveno"
3155
3156 #: etc/initialdata:419 etc/upgrade/3.7.10/content:28
3157 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
3158 msgstr "Informovat uživatele, že jsme obdrželi zašifrovaný email a nemáme soukromé klíče pro jeho dešifrování"
3159
3160 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:2090 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
3161 msgid "Initial Priority"
3162 msgstr "Počáteční priorita"
3163
3164 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:911 lib/RT/Ticket_Overlay.pm:913 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:101 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:136 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
3165 msgid "InitialPriority"
3166 msgstr "Počáteční priorita"
3167
3168 #: share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:48 share/html/Install/Initialize.html:61
3169 msgid "Initialize Database"
3170 msgstr "Inicializovat databázi"
3171
3172 #: lib/RT/ScripAction_Overlay.pm:131
3173 msgid "Input error"
3174 msgstr "Chyba na vstupu"
3175
3176 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1137 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1273 share/html/Elements/ValidateCustomFields:87
3177 #. ($self->FriendlyPattern)
3178 #. ($CF->FriendlyPattern)
3179 msgid "Input must match %1"
3180 msgstr "Vstup musí odpovídat %1"
3181
3182 #: share/html/Install/Elements/Wrapper:51
3183 msgid "Install RT"
3184 msgstr "Instalovat RT"
3185
3186 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:3327
3187 msgid "Internal Error"
3188 msgstr "Vnitřní chyba"
3189
3190 #: lib/RT/Record.pm:294
3191 #. ($id->{error_message})
3192 msgid "Internal Error: %1"
3193 msgstr "Vnitřní chyba: %1"
3194
3195 #: share/html/Install/Global.html:90 share/html/Install/Sendmail.html:92
3196 #. ($_, $ARGS{$_})
3197 #. ('Administrator Email', $ARGS{OwnerEmail})
3198 msgid "Invalid %1: '%2' doesn't look like an email address"
3199 msgstr "Neplatná %1: '%2' nevypadá jako emailová adresa"
3200
3201 #: share/html/Install/Basics.html:81
3202 #. ('WebPort')
3203 msgid "Invalid %1: it should be a number"
3204 msgstr "Neplatný %1: mělo by to být číslo"
3205
3206 #: NOT FOUND IN SOURCE
3207 msgid "Invalid %1: that doesn't look like an email address"
3208 msgstr "Neplatný %1: nevypadá jako emailová adresa"
3209
3210 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:626
3211 msgid "Invalid Group Type"
3212 msgstr "Neplatný typ skupiny"
3213
3214 #: NOT FOUND IN SOURCE
3215 msgid "Invalid Right"
3216 msgstr "Neplatné právo"
3217
3218 #: lib/RT/Record.pm:926
3219 msgid "Invalid data"
3220 msgstr "Neplatná data"
3221
3222 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1130
3223 msgid "Invalid object"
3224 msgstr "Neplatný objekt"
3225
3226 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:389
3227 msgid "Invalid owner object"
3228 msgstr "Neplatný vlastník objektu"
3229
3230 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:225 lib/RT/CustomField_Overlay.pm:626
3231 #. ($msg)
3232 msgid "Invalid pattern: %1"
3233 msgstr "Neplatný vzor: %1"
3234
3235 #: lib/RT/Scrip_Overlay.pm:121 lib/RT/Template_Overlay.pm:221
3236 msgid "Invalid queue"
3237 msgstr "Neplatná fronta"
3238
3239 #: lib/RT/ACE_Overlay.pm:281
3240 msgid "Invalid right"
3241 msgstr "Neplatné právo"
3242
3243 #: lib/RT/ACE_Overlay.pm:142 lib/RT/ACE_Overlay.pm:269
3244 #. ($args{'RightName'})
3245 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: lib/RT/User_Overlay.pm:537
3249 msgid "Invalid syntax for email address"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: lib/RT/Record.pm:269
3253 #. ($key)
3254 msgid "Invalid value for %1"
3255 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
3256
3257 #: lib/RT/Record.pm:1621
3258 msgid "Invalid value for custom field"
3259 msgstr "Neplatná hodnota pro uživatelskou položku"
3260
3261 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:310
3262 msgid "Invalid value for status"
3263 msgstr "Neplatná hodnota pro stav"
3264
3265 #: lib/RT/Attachment_Overlay.pm:716
3266 msgid "Is not encrypted"
3267 msgstr "Není zašifrováno"
3268
3269 #: bin/rt-crontool:372
3270 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
3271 msgstr "Je nesmírně důležité, aby neprivilegovaní uživatelé nemohli spustit tento nástroj."
3272
3273 #: bin/rt-crontool:373
3274 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
3275 msgstr "Pro spuštění tohoto nástroje se doporučuje založení neprivilegovaného UNIXového uživatele se správným skupinovým členstvím a přístupem do RT."
3276
3277 #: bin/rt-crontool:333
3278 msgid "It takes several arguments:"
3279 msgstr "Používá několik parametrů:"
3280
3281 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:86
3282 msgid "Italic"
3283 msgstr "Kurzíva"
3284
3285 #: lib/RT/Date.pm:88
3286 msgid "Jan"
3287 msgstr "led"
3288
3289 #: NOT FOUND IN SOURCE
3290 msgid "January"
3291 msgstr "Leden"
3292
3293 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:92
3294 msgid "Join or leave this group"
3295 msgstr "Přidat se či odebrat z této skupiny"
3296
3297 #: lib/RT/Date.pm:94
3298 msgid "Jul"
3299 msgstr "čec"
3300
3301 #: NOT FOUND IN SOURCE
3302 msgid "July"
3303 msgstr "Červenec"
3304
3305 #: share/html/Ticket/Elements/Tabs:146
3306 msgid "Jumbo"
3307 msgstr "Maxi"
3308
3309 #: lib/RT/Date.pm:93
3310 msgid "Jun"
3311 msgstr "čen"
3312
3313 #: NOT FOUND IN SOURCE
3314 msgid "June"
3315 msgstr "Červen"
3316
3317 #: lib/RT/Installer.pm:78
3318 msgid "Keep 'localhost' if you're not sure. Leave blank to connect locally over a socket"
3319 msgstr "Pokud si nejste jisti, nechejte 'localhost'. Nechejte nevyplněné, pokud se chcete připojit lokálně přes soket"
3320
3321 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:96 share/html/Install/index.html:56 share/html/User/Prefs.html:78
3322 msgid "Language"
3323 msgstr "Jazyk"
3324
3325 #: NOT FOUND IN SOURCE
3326 msgid "Language."
3327 msgstr "Jazyk"
3328
3329 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:80
3330 msgid "Large"
3331 msgstr "Velké"
3332
3333 #: share/html/Ticket/Elements/Tabs:105
3334 msgid "Last"
3335 msgstr "Poslední"
3336
3337 #: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62
3338 msgid "Last Contact"
3339 msgstr "Poslední kontakt"
3340
3341 #: share/html/Elements/SelectDateType:52
3342 msgid "Last Contacted"
3343 msgstr "Naposledy kontaktován"
3344
3345 #: share/html/Elements/ColumnMap:81 share/html/Elements/ColumnMap:86 share/html/Elements/SelectDateType:53
3346 msgid "Last Updated"
3347 msgstr "Naposledy aktualizován"
3348
3349 #: share/html/Elements/ColumnMap:91
3350 msgid "Last Updated By"
3351 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3352
3353 #: share/html/Search/Elements/PickBasics:116
3354 msgid "Last updated by"
3355 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3356
3357 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:159 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
3358 msgid "LastUpdated"
3359 msgstr "Naposledy aktualizován"
3360
3361 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:158 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
3362 msgid "LastUpdatedBy"
3363 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3364
3365 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99
3366 msgid "LastUpdatedRelative"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:169
3370 #. ($session{'CurrentUser'}->UserObj->EmailAddress)
3371 msgid "Leave blank to send to your current email address (%1)"
3372 msgstr "Nechejte nevyplněné pro odeslání na vaši současnou emailovou adresu (%1)"
3373
3374 #: lib/RT/Installer.pm:88
3375 msgid "Leave empty to use the default value for your database"
3376 msgstr "Nechejte prázdné, pokud chcete použít implicitní hodnotu vaší databáze"
3377
3378 #: lib/RT/Installer.pm:101
3379 msgid "Leave this alone to use the default dba username for your database type"
3380 msgstr "Nechte být, pokud chcete použít implicitní uživatelské jméno DBA pro váš typ databáze"
3381
3382 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71
3383 msgid "Left"
3384 msgstr "Zbývá"
3385
3386 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:48
3387 msgid "Legends"
3388 msgstr "Vysvětlivky"
3389
3390 #: lib/RT/Config.pm:297
3391 msgid "Length in characters; Use '0' to show all messages inline, regardless of length"
3392 msgstr "Délka ve znacích; Použijte '0' pro zobrazení celé vložené zprávy bez ohledu na její délku"
3393
3394 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:111
3395 msgid "Let this user access RT"
3396 msgstr "Umožnit tomuto uživateli přístup k RT"
3397
3398 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:115
3399 msgid "Let this user be granted rights"
3400 msgstr "Umožnit dávat tomuto uživateli práva"
3401
3402 #: share/html/Install/index.html:86
3403 msgid "Let's go!"
3404 msgstr "Pokračovat"
3405
3406 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:66
3407 msgid "Link"
3408 msgstr "Odkaz"
3409
3410 #: lib/RT/Record.pm:1311
3411 msgid "Link already exists"
3412 msgstr "Vazba již existuje"
3413
3414 #: lib/RT/Record.pm:1325
3415 msgid "Link could not be created"
3416 msgstr "Vazba nemůže být vytvořena"
3417
3418 #: lib/RT/Record.pm:1406
3419 msgid "Link not found"
3420 msgstr "Vazba nenalezena"
3421
3422 #: share/html/Ticket/ModifyLinks.html:48 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:52
3423 #. ($Ticket->Id)
3424 msgid "Link ticket #%1"
3425 msgstr "Svázat požadavek #%1"
3426
3427 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:93
3428 msgid "Link values to"
3429 msgstr "Odkazuje na"
3430
3431 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:108
3432 msgid "Linked"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:110
3436 msgid "LinkedFrom"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: lib/RT/Tickets_Overlay.pm:109
3440 msgid "LinkedTo"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:616
3444 msgid "Linking. Permission denied"
3445 msgstr "Spojování. Přístup nepovolen"
3446
3447 #: share/html/Ticket/Create.html:227 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:110 share/html/Ticket/Elements/Tabs:142 share/html/Ticket/ModifyAll.html:81
3448 msgid "Links"
3449 msgstr "Vazby"
3450
3451 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:79
3452 msgid "Load"
3453 msgstr "Načíst"
3454
3455 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:77
3456 msgid "Load saved search:"
3457 msgstr "Načíst uložený dotaz:"
3458
3459 #: lib/RT/System.pm:90
3460 msgid "LoadSavedSearch"
3461 msgstr "Načíst uložený dotaz"
3462
3463 #: lib/RT/SharedSetting.pm:113
3464 #. ($self->ObjectName, $self->Name)
3465 msgid "Loaded %1 %2"
3466 msgstr "Načten %1 %2"
3467
3468 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:167
3469 #. ($SavedSearch->{'Description'})
3470 msgid "Loaded original \"%1\" saved search"
3471 msgstr "Načten původní \"%1\" uložený dotaz"
3472
3473 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:202
3474 msgid "Loaded perl modules"
3475 msgstr "Načtené perlovské moduly"
3476
3477 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:169
3478 #. ($SavedSearch->{'Description'})
3479 msgid "Loaded saved search \"%1\""
3480 msgstr "Načten uložený dotaz \"%1\""
3481
3482 #: lib/RT/Config.pm:342
3483 msgid "Locale"
3484 msgstr "Místní"
3485
3486 #: lib/RT/Date.pm:122
3487 msgid "LocalizedDateTime"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:126 share/html/User/Prefs.html:118
3491 msgid "Location"
3492 msgstr "Umístění"
3493
3494 #: lib/RT/Interface/Web.pm:582
3495 msgid "Logged in"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: share/html/Elements/PersonalQuickbar:54
3499 #. ("<span>".$session{'CurrentUser'}->Name."</span>")
3500 msgid "Logged in as %1"
3501 msgstr "Přihlášen jako %1"
3502
3503 #: share/html/NoAuth/Logout.html:54
3504 msgid "Logged out"
3505 msgstr "Odhlášení"
3506
3507 #: lib/RT/StyleGuide.pod:789 share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:66 share/html/Elements/Login:84
3508 msgid "Login"
3509 msgstr "Přihlášení"
3510
3511 #: share/html/Elements/Logo:51
3512 #. ())
3513 msgid "LogoAltText"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: share/html/Elements/Logout:48 share/html/NoAuth/Logout.html:48
3517 msgid "Logout"
3518 msgstr "Odhlásit se"
3519
3520 #: lib/RT/CustomField_Overlay.pm:1039
3521 msgid "Lookup type mismatch"
3522 msgstr "Nevhodný typ vyhledávání"
3523
3524 #: lib/RT/Config.pm:377 lib/RT/Config.pm:392
3525 msgid "Mail"
3526 msgstr "Email"
3527
3528 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:58
3529 msgid "Main type of links"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: share/html/Search/Bulk.html:91
3533 msgid "Make Owner"
3534 msgstr "Nastavit vlastníka"
3535
3536 #: share/html/Search/Bulk.html:117
3537 msgid "Make Status"
3538 msgstr "Nastavit stav"
3539
3540 #: share/html/Search/Bulk.html:125
3541 msgid "Make date Due"
3542 msgstr "Nastavit datum termínu dokončení"
3543
3544 #: share/html/Search/Bulk.html:127
3545 msgid "Make date Resolved"
3546 msgstr "Nastavit datum vyřešení"
3547
3548 #: share/html/Search/Bulk.html:121
3549 msgid "Make date Started"
3550 msgstr "Nastavit datum, kdy začal"
3551
3552 #: share/html/Search/Bulk.html:119
3553 msgid "Make date Starts"
3554 msgstr "Nastavit datum, kdy začne"
3555
3556 #: share/html/Search/Bulk.html:123
3557 msgid "Make date Told"
3558 msgstr "Nastavit datum posledního kontaktu"
3559
3560 #: share/html/Search/Bulk.html:113
3561 msgid "Make priority"
3562 msgstr "Nastavit prioritu"
3563
3564 #: share/html/Search/Bulk.html:115
3565 msgid "Make queue"
3566 msgstr "Nastavit frontu"
3567
3568 #: share/html/Search/Bulk.html:111
3569 msgid "Make subject"
3570 msgstr "Nastavit předmět"
3571
3572 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:95
3573 msgid "Make this group visible to user"
3574 msgstr "Zviditelnit tuto skupinu uživateli"
3575
3576 #: share/html/Admin/index.html:74
3577 msgid "Manage custom fields and custom field values"
3578 msgstr "Správa uživatelských položek a jejich hodnot"
3579
3580 #: share/html/Admin/index.html:65
3581 msgid "Manage groups and group membership"
3582 msgstr "Správa skupin a členství v nich"
3583
3584 #: share/html/Admin/index.html:81
3585 msgid "Manage properties and configuration which apply to all queues"
3586 msgstr "Správa vlastností a konfigurace platné pro všechny fronty"
3587
3588 #: share/html/Admin/index.html:70
3589 msgid "Manage queues and queue-specific properties"
3590 msgstr "Správa front a jim příslušných vlastností"
3591
3592 #: share/html/Ticket/Graphs/index.html:67
3593 msgid "Manage saved graphs"
3594 msgstr "Správa uložených diagramů"
3595
3596 #: share/html/Admin/index.html:60
3597 msgid "Manage users and passwords"
3598 msgstr "Správa uživatelů a hesel"
3599
3600 #: lib/RT/Date.pm:90
3601 msgid "Mar"
3602 msgstr "bře"
3603
3604 #: NOT FOUND IN SOURCE
3605 msgid "March"
3606 msgstr "Březen"
3607
3608 #: share/html/Ticket/Display.html:170
3609 msgid "Marked all messages as seen"
3610 msgstr "Označeny všechny zprávy jako přečtené"
3611
3612 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:183
3613 msgid "Mason template search order"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:82
3617 msgid "MaxValues"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: lib/RT/Config.pm:295
3621 msgid "Maximum inline message length"
3622 msgstr "Maximální délka vložené zprávy"
3623
3624 #: lib/RT/Date.pm:92
3625 msgid "May"
3626 msgstr "Květen"
3627
3628 #: share/html/Elements/QuickCreate:60
3629 msgid "Me"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:61
3633 msgid "Member"
3634 msgstr "Člen"
3635
3636 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:818
3637 #. ($value)
3638 msgid "Member %1 added"
3639 msgstr "Člen %1 přidán"
3640
3641 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:858
3642 #. ($value)
3643 msgid "Member %1 deleted"
3644 msgstr "Člen %1 odebrán"
3645
3646 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:1017
3647 #. ($new_member_obj->Object->Name)
3648 msgid "Member added: %1"
3649 msgstr "Člen přidán: %1"
3650
3651 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:1182
3652 msgid "Member deleted"
3653 msgstr "Člen odebrán"
3654
3655 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:1186
3656 msgid "Member not deleted"
3657 msgstr "Člen neodebrán"
3658
3659 #: share/html/Elements/SelectLinkType:49
3660 msgid "Member of"
3661 msgstr "Člen"
3662
3663 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:160 lib/RT/Tickets_Overlay.pm:111 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3664 msgid "MemberOf"
3665 msgstr "Člen"
3666
3667 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:160 share/html/Admin/Elements/GroupTabs:65 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:99 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138 share/html/User/Elements/GroupTabs:65
3668 msgid "Members"
3669 msgstr "Členové"
3670
3671 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:815
3672 #. ($value)
3673 msgid "Membership in %1 added"
3674 msgstr "Členství v %1 přidáno"
3675
3676 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:855
3677 #. ($value)
3678 msgid "Membership in %1 deleted"
3679 msgstr "Členství v %1 zrušeno"
3680
3681 #: share/html/Admin/Elements/UserTabs:63
3682 msgid "Memberships"
3683 msgstr "Členství"
3684
3685 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:96
3686 #. ($UserObj->Name)
3687 msgid "Memberships of the user %1"
3688 msgstr "Členství uživatele %1"
3689
3690 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2654
3691 msgid "Merge Successful"
3692 msgstr "Sloučení úspěšné"
3693
3694 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2532
3695 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
3696 msgstr "Sloučení se nepodařilo. Nelze nastavit EffectiveId"
3697
3698 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2549
3699 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
3700 msgstr "Sloučení se nepodařilo. Nelze nastavit Status"
3701
3702 #: share/html/Elements/EditLinks:132 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:127
3703 msgid "Merge into"
3704 msgstr "Sloučit do"
3705
3706 #: lib/RT/Transaction_Overlay.pm:821
3707 #. ($value)
3708 msgid "Merged into %1"
3709 msgstr "Sloučen do %1"
3710
3711 #: share/html/Search/Bulk.html:170 share/html/Ticket/Update.html:134
3712 msgid "Message"
3713 msgstr "Zpráva"
3714
3715 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:166 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:229
3716 msgid "Message body is not shown because sender requested not to inline it."
3717 msgstr ""
3718
3719 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:249
3720 msgid "Message body not shown because it is not plain text."
3721 msgstr ""
3722
3723 #: NOT FOUND IN SOURCE
3724 msgid "Message body not shown because it is too large or is not plain text."
3725 msgstr "Tělo zprávy nezobrazeno, protože je příliš velké nebo nejde o holý text."
3726
3727 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:162
3728 msgid "Message body not shown because it is too large."
3729 msgstr ""
3730
3731 #: lib/RT/Config.pm:212
3732 msgid "Message box height"
3733 msgstr "Výška pole zprávy"
3734
3735 #: lib/RT/Config.pm:203
3736 msgid "Message box width"
3737 msgstr "Šířka pole zprávy"
3738
3739 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2198
3740 msgid "Message could not be recorded"
3741 msgstr "Zpráva nemůže být zaznamenána"
3742
3743 #: sbin/rt-email-digest:291
3744 msgid "Message for user"
3745 msgstr "Zpráva pro uživatele"
3746
3747 #: lib/RT/Ticket_Overlay.pm:2201
3748 msgid "Message recorded"
3749 msgstr "Zpráva zaznamenána"
3750
3751 #: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:109
3752 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
3753 msgstr "Zprávy o tomto požadavku NEBUDOU zaslány na..."
3754
3755 #: lib/RT/Installer.pm:146
3756 msgid "Minimum password length"
3757 msgstr "Minimální délka hesla"
3758
3759 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:50
3760 msgid "Minutes"
3761 msgstr "Minut"
3762
3763 #: lib/RT/Record.pm:928
3764 msgid "Missing a primary key?: %1"
3765 msgstr "Chybí primární klíč?: %1"
3766
3767 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:181 share/html/User/Prefs.html:98
3768 msgid "Mobile"
3769 msgstr "Mobilní telefon"
3770
3771 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:96
3772 msgid "MobilePhone"
3773 msgstr "Mobil"
3774
3775 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:90
3776 msgid "Modify Access Control List"
3777 msgstr "Upravovat seznam přístupových práv"
3778
3779 #: share/html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:98
3780 #. (loc(lc($FriendlySubTypes)), loc(lc($Types)))
3781 msgid "Modify Custom Fields which apply to %1 for all %2"
3782 msgstr "Upravit uživatelské položky, platné pro %1, pro všechny %2"
3783
3784 #: share/html/Admin/Elements/ObjectCustomFields:100
3785 #. (loc(lc($Types)))
3786 msgid "Modify Custom Fields which apply to all %1"
3787 msgstr "Upravit uživatelské položky platné pro všechny %1"
3788
3789 #: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:108 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:96 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:109
3790 msgid "Modify Group Rights"
3791 msgstr "Úprava skupinových práv"
3792
3793 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:110 share/html/User/Groups/Members.html:103
3794 msgid "Modify Members"
3795 msgstr "Upravit členy"
3796
3797 #: share/html/User/Delegation.html:60
3798 msgid "Modify Rights"
3799 msgstr "Úprava práv"
3800
3801 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:95
3802 msgid "Modify Scrip templates for this queue"
3803 msgstr "Upravovat vzory scripů této fronty"
3804
3805 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:98
3806 msgid "Modify Scrips for this queue"
3807 msgstr "Upravovat scripy této fronty"
3808
3809 #: share/html/Admin/Global/UserRights.html:73 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:74 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:75
3810 msgid "Modify User Rights"
3811 msgstr "Upravit práva uživatelů"
3812
3813 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:68
3814 #. ($QueueObj->Name())
3815 msgid "Modify a CustomField for queue %1"
3816 msgstr "Upravovat uživatelskou položku pro frontu %1"
3817
3818 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:83
3819 #. ($QueueObj->Name)
3820 msgid "Modify a scrip for queue %1"
3821 msgstr "Upravovat scrip pro frontu %1"
3822
3823 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:76
3824 msgid "Modify a scrip that applies to all queues"
3825 msgstr "Upravovat scrip platný pro všechny fronty"
3826
3827 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:156
3828 #. ($CF->Name)
3829 msgid "Modify associated objects for %1"
3830 msgstr "Upravovat přiřazené objekty k %1"
3831
3832 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:93
3833 msgid "Modify custom field values"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:99
3837 msgid "Modify dashboards for this group"
3838 msgstr "Upravovat řídící panely této skupiny"
3839
3840 #: share/html/Ticket/ModifyDates.html:48 share/html/Ticket/ModifyDates.html:52
3841 #. ($TicketObj->Id)
3842 msgid "Modify dates for #%1"
3843 msgstr "Upravit datumy pro #%1"
3844
3845 #: share/html/Ticket/ModifyDates.html:60
3846 #. ($TicketObj->Id)
3847 msgid "Modify dates for ticket # %1"
3848 msgstr "Úprava datumů pro požadavek # %1"
3849
3850 #: share/html/Admin/Global/index.html:66
3851 msgid "Modify global custom fields"
3852 msgstr "Úprava globálních uživatelských položek"
3853
3854 #: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:48 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:51 share/html/Admin/Global/index.html:71
3855 msgid "Modify global group rights"
3856 msgstr "Úprava globálních skupinových práv"
3857
3858 #: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:56
3859 msgid "Modify global group rights."
3860 msgstr "Úprava globálních skupinových práv."
3861
3862 #: share/html/Admin/Global/UserRights.html:48 share/html/Admin/Global/UserRights.html:51 share/html/Admin/Global/index.html:75
3863 msgid "Modify global user rights"
3864 msgstr "Úprava globálních uživatelských práv"
3865
3866 #: share/html/Admin/Global/UserRights.html:56
3867 msgid "Modify global user rights."
3868 msgstr "Úprava globálních uživatelských práv."
3869
3870 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:87
3871 msgid "Modify group metadata or delete group"
3872 msgstr "Upravovat metadata skupiny nebo smazat skupinu"
3873
3874 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:108
3875 #. ($CustomFieldObj->Name)
3876 msgid "Modify group rights for custom field %1"
3877 msgstr "Úprava skupinových práv pro uživatelskou položku %1"
3878
3879 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:48 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:52 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:58
3880 #. ($GroupObj->Name)
3881 msgid "Modify group rights for group %1"
3882 msgstr "Úprava skupinových práv pro %1"
3883
3884 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:48 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:52
3885 #. ($QueueObj->Name)
3886 msgid "Modify group rights for queue %1"
3887 msgstr "Úprava skupinových práv pro frontu %1"
3888
3889 #: lib/RT/Group_Overlay.pm:89
3890 msgid "Modify membership roster for this group"
3891 msgstr "Upravovat seznam členů pro tuto skupinu"
3892
3893 #: lib/RT/System.pm:85
3894 msgid "Modify one's own RT account"
3895 msgstr "Upravovat vlastní RT účet"
3896
3897 #: share/html/Admin/Queues/People.html:48 share/html/Admin/Queues/People.html:52
3898 #. ($QueueObj->Name)
3899 msgid "Modify people related to queue %1"
3900 msgstr "Úprava uživatelů fronty %1"
3901
3902 #: share/html/Ticket/ModifyPeople.html:48 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:52 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:60
3903 #. ($Ticket->id)
3904 #. ($Ticket->Id)
3905 msgid "Modify people related to ticket #%1"
3906 msgstr "Úprava uživatelů souvisejících s požadavkem #%1"
3907
3908 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
3909 msgid "Modify personal dashboards"
3910 msgstr "Upravovat osobní řídící panely"
3911
3912 #: share/html/Admin/Queues/Scrips.html:69
3913 #. ($QueueObj->Name)
3914 msgid "Modify scrips for queue %1"
3915 msgstr "Úprava scripů pro frontu %1"
3916
3917 #: share/html/Admin/Global/Scrips.html:67 share/html/Admin/Global/index.html:57
3918 msgid "Modify scrips which apply to all queues"
3919 msgstr "Úprava scripů platných ve všech frontách"
3920
3921 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
3922 msgid "Modify system dashboards"
3923 msgstr "Upravovat systémové řídící panely"
3924
3925 #: share/html/Admin/Global/Template.html:101 share/html/Admin/Queues/Template.html:102
3926 #. (loc($TemplateObj->Name()))
3927 msgid "Modify template %1"
3928 msgstr "Úprava vzoru %1"
3929
3930 #: share/html/Admin/Global/Templates.html:67
3931 msgid "Modify templates which apply to all queues"
3932 msgstr "Upravit vzory pro všechny fronty"
3933
3934 #: share/html/Dashboards/Modify.html:126
3935 #. ($Dashboard->Name)
3936 msgid "Modify the dashboard %1"
3937 msgstr "Úprava řídícího panelu %1"
3938
3939 #: share/html/Admin/Global/index.html:79
3940 msgid "Modify the default \"RT at a glance\" view"
3941 msgstr "Úprava výchozího vzhledu stránky \"Přehled RT\""
3942
3943 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:129 share/html/User/Groups/Modify.html:109
3944 #. ($Group->Name)
3945 msgid "Modify the group %1"
3946 msgstr "Úprava skupiny %1"
3947
3948 #: share/html/Dashboards/Queries.html:88
3949 #. ($Dashboard->Name)
3950 msgid "Modify the queries of dashboard %1"
3951 msgstr "Úprava dotazů pro řídící panel %1"
3952
3953 #: lib/RT/Queue_Overlay.pm:91
3954 msgid "Modify the queue watchers"
3955 msgstr "Upravovat pozorovatele fronty"
3956
3957 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:276
3958 #. ($DashboardObj->Name)
3959 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:304
3963 #. ($UserObj->Name)